Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Subsidie E bij C

Heeft u (of uw werkgever) recht op SOOB-subsidie?

SOOB-subsidie geldt uitsluitend als u als werkgever aan de onderstaande voorwaarden voldoet en de (deel)opleiding wordt uitgevoerd door een gecertificeerde opleider die een door VTL geaccordeerde opgave hebben gedaan voor de deelopleidingen Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer. KEMP Rijopleidingen maakt hier deel van uit. SOOB verstrekt o.a. scholingssubsidies voor werkenden. Met subsidies voor branchekwalificerende scholing krijgt de kwaliteit van medewerkers binnen deze sector een impuls. Daarbij gaat het o.a. om opleidingen op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen, intern transport, middenkader, verhuisopleidingen en opleidingen op het gebied van verticaal transport. 
Wilt u als werkgever gebruik maken van SOOB-subsidie op rijopleidingen, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf draagt af aan SOOB. 
  • De deelnemer die de opleiding volgt is gedurende de duur van de deelopleiding bij u in loondienst. 
  • U verstrekt de documenten voor het subsidiedossier zoals omschreven op pagina 4, binnen vier maanden nadat uw medewerker de opleiding heeft afgerond. 
  • U heeft recht op subsidie als aan alle voorwaarden is voldaan. Zodra dit het geval is, betaalt VTL de SOOB-subsidie aan u uit.

Brochures m.b.t. opleidingen met SOOB subsidie.

Vraag naar nieuwe chauffeurs neemt toe

De komende jaren ontstaat er een toenemende behoefte aan vrachtautochauffeurs. Om het opleiden van nieuwe chauffeurs ook financieel aantrekkelijk te maken, stelt SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector) subsidie op rijopleidingen beschikbaar. Deze subsidie stimuleert de doorstroom van medewerkers en dat is belangrijk met het oog op de toenemende vraag naar nieuwe chauffeurs. 
De subsidie is bestemd voor bedrijven die aangesloten zijn bij SOOB. Wilt u medewerkers opleiden tot chauffeur 'E bij C', dan kunt u hiervoor tot een maximum van 35% van de opleidingskosten subsidie ontvangen. Daarbij gaat het om deelopleidingen Rijopleiding E bij C (exclusief examengeld, Eigen Verklaring en eventuele medische keuring). 

Voorwaarde is dat u de subsidie gebruikt voor medewerkers die bij u in loondienst zijn. Per deelnemer per deelopleiding kunt u maximaal één keer een subsidieaanvraag indienen. U ontvangt dus alleen subsidie op het lesgeld. 

Als SOOB-bedrijf bent u verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie en het aanleveren van de documenten voor het digitale dossier op SOOB Subsidiepunt. Viawww.soobsubsidiepunt.nl kunt u de status van het dossier inzien en online documenten toevoegen aan uw dossier. KEMP Rijopleidingen kan u daarin ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanleveren van presentielijsten en invullen van de rijlesregistratiekaart voor werknemers.

Rijlesregistratiekaart voor werknemers

SOOB verstrekt o.a. subsidie voor Rijopleiding C en Rijopleiding E bij C. Om aan te tonen dat de werknemer de rijlesuren daadwerkelijk heeft gevolgd, houden de opleider en de werknemer per Rijopleiding een ‘Rijlesregistratiekaart voor werknemers’ bij. Uw medewerker ontvangt deze kaart via de opleider. Elke gevolgde rijles wordt op deze kaart bijgehouden. Als uw medewerker de kaart niet ontvangt, laat de medewerker er dan bij de opleider om vragen. Zonder registratiekaart kan VTL geen SOOB-subsidie uitkeren. 
Na afloop van alle gevolgde rijlessen levert uw werknemer de rijlesregistratiekaart bij u in. U scant de kaart in en voegt deze toe aan uw subsidiedossier op www.soobsubsidiepunt.nl
Let op: De werknemer is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van de registratiekaart en het overhandigen aan de werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de registratiekaart aan VTL. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, vullen de werknemer en de opleider de kaart volledig in met de volgende gegevens:

  • Persoonlijke gegevens van de deelnemer 
  • De naam van de gecertificeerde opleider 
  • Handtekening van de deelnemer 
  • Handtekening van de instructeur

Per gevolgde rijles: 
o Datum en begin- en eindtijd van de rijles 
o Naam en paraaf van de instructeur 
o Paraaf van de kandidaat 
o De gevolgde Rijopleiding (E bij C)

Niet volledig ingevulde rijlesregistratiekaarten worden niet in behandeling genomen.
Uitbetalen van de subsidie 

U ontvangt de SOOB-subsidie ontvangt zodra u aan de voorwaarden heeft voldaan. U verstrekt de benodigde documenten via www.soobsubsidiepunt binnen vier maanden na het afronden van de opleiding. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden, dan is er geen recht op subsidie.

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie