Theorie-examen in loop van 2015 steeds slechter gemaakt

Het aantal geslaagden voor het reguliere theorie-examen B kent in de loop van 2015 een opvallende curve naar beneden. Een aantal uitzonderlijke pieken en dalen daar gelaten zakte het slagingspercentage ongeveer tien procent naar ruim onder de 40 procent.

De analyse werd uitgevoerd op cijfers van januari tot en met september 2015. De cijfers zijn onderaan in de afbeelding te bekijken. Van na september zijn nog geen cijfers bekend van het CBR.


Forse daling

De slagingspercentages per week geven een interessante trend weer. Waar in het begin van 2015 (tot en met de eerste week van juni) iedere week minimaal 42,5 procent van de kandidaten slaagde voor het examen, was dat slagingspercentage na die eerste week van juni nooit meer bóven de 42 procent.

Slechts in vier weken kwam het percentage überhaupt nog boven de 40 procent uit. In vijf weken was het slagingspercentage zelfs 37 procent of lager. Dat staat in schril contrast tot het eerste deel van het jaar, toen zelfs twee keer bijna de vijftig procent werd gehaald.

 

Nieuwe theorie-examen

Het nieuwe theorie-examen is vooral gericht op het beperken van fraude. Het slagingspercentage daalde van 45 procent in 2013 al tot nog maar 41,9 procent in 2014. Als de dalende trend van 2015 zich ook in de laatste drie maanden van het jaar heeft voortgezet, dan daalt dat percentage dit jaar opnieuw.

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie