06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Theorie cursussen

Nascholing code 95, 7 of 14 uur!

Zat. 24 februari is het weer 7 = 14 Nascholingsdag (M2+M4) U kunt nu maar liefst veertien uur nascholing scoren en toch maar zeven uur in de schoolbanken zitten met de unieke 7=14 Nascholingdag van KEMP Rijopleidingen.
Het grote voordeel van e-learning is dat u het helemaal in uw eigen tempo kunt doen. U wordt niet opgehouden door stof die u al lang beheerst maar voor de andere cursisten nog uitgebreid behandeld moet worden. KEMP Rijopleidingen BV biedt een lespakket met vijf verschillende modules aan, waarvan vier als theoriedagen, die voor een deel in de klas behandeld worden en voor een deel met de computer afgewerkt moeten worden.
Lees meer

Nascholing code 95, Module 5

Nascholing Code 95  
Verplichte nascholing zonder zorgen, efficiënt en tegen lage kosten Het pakket bestaat uit 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Van de vijf dagen nascholing dient er minimaal één praktijkdag te worden afgenomen. U bepaalt in welk tempo de modules worden gevolgd, bijvoorbeeld 1 dag per jaar. De cursussen vinden plaats in Lelystad, aan de Artemisweg 220. De 4 theorie modules bestaan elk uit 4½ uur zelfstudie via e-learning en 2½ uur klassikale les.
Lees meer

Nascholing code 95, Module 1

Nascholing Code 95 Verplichte nascholing zonder zorgen, efficiënt en tegen lage kosten Het pakket bestaat uit 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Van de vijf dagen nascholing dient er minimaal één praktijkdag te worden afgenomen. U bepaalt in welk tempo de modules worden gevolgd, bijvoorbeeld 1 dag per jaar. De cursussen vinden plaats in Lelystad, aan de Artemisweg 220. De 4 theorie modules bestaan elk uit 4½ uur zelfstudie via e-learning en 2½ uur klassikale les.
Lees meer

Bromfietscursus (ook scooter)

Bromfietscursus (AM) Theorie opleiding van 09:30u – 16:30u

Het examen kan direct na de cursusdag afgelegd worden bij een leeftijd van 15½ jaar bijvoorbeeld in Amsterdam, Leusden, Utrecht of Zwolle.

Let op: Je mag dit examen al doen met 15½ jaar! De cursus volgen mag al eerder!!!

Cursuslocatie: Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad (Bedrijventerrein Flevopoort).
Vervoer vanuit Almere (09:00u vertrek) is mogelijk! Vraag ook naar vervoer op de examendag. Wij rijden regelmatig met onze touringcar van Lelystad naar Leusden zodat jij hier ook gebruik van kunt maken.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

Dag 1, donderdag 1 mrt. van 09:30u – 16:30u
Dag 2, donderdag 8 mrt. van 09:30 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden

Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!! 

Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad

Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

Medische keuring bij rijschool

Medische (rijbewijs)keuring bij rijschool Ongeveer één keer per maand vinden er keuringen plaats bij onze rijschool.
U kunt terecht voor groot rijbewijs keuringen, taxi of indien u één of meer vragen op de Geneeskundige Verklaring met 'JA' moet beantwoorden.
Ook voor verlenging van een groot rijbewijs en een taxipas is een keuring noodzakelijk! 

De kosten dient u ter plaatse contant of per pin te voldoen en bedragen:

- Voor Taxi: € 52,50 excl. BTW (€ 63,53 incl. BTW)
- Voor C, D en CE of DE: € 69,- excl.
Lees meer

Klein Vaarbewijs 1 (zaterdagcursus)

Klein Vaarbewijs 1
Zaterdag 10 maart 2018                09:00-16:00u
Zaterdag 17 maart 2018                09:00-16:00u

Klein Vaarbewijs 2
Zaterdag 24 maart 2018                09:00-16:00u
Z
aterdag 31 maart 2018                09:00-16:00u

Cursusprijzen en benodigde lesmaterialen
Vaarcursus theorie voor Klein Vaarbewijs 1 (KVB1) € 150,00
Vaarcursus theorie voor Klein Vaarbewijsbewijs 2 (aanvullend KVB2) € 150,00
Vaarcursus 1+2 (KVB1 en aanvullend KVB2 gecombineerd) € 250,00
ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs 1+2 (noodzakelijk bij KVB1 en KVB2) €   19,95
ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs 1+2 (cd-rom) €   17,95
Kaartpasser (noodzakelijk KVB2)  €   21,95
Koersliniaal/ Portland Plotter (noodzakelijk KVB2) € 17,75 De cursuskosten zijn exclusief VAMEX-examen en exclusief benodigde cursusboek/materialen. Voor meer informatie of een aanmelding neem dan telefonisch contact met ons op: 0320-218080

Lees meer

Nascholing, Techniek en Veiligheid

Techniek en Veiligheid   In ontwikkeling Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via receptie@kemp.eu of 0320-218080.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

Dag 1, zaterdag 24 mrt. van 09:30u – 16:30u
Dag 2, donderdag 29 mrt. van 09:30 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden

Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!! 

Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad

Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

Bromfietscursus (ook scooter)

Bromfietscursus (AM) Theorie opleiding van 09:30u – 16:30u

Het examen kan direct na de cursusdag afgelegd worden bij een leeftijd van 15½ jaar bijvoorbeeld in Amsterdam, Leusden, Utrecht of Zwolle.

Let op: Je mag dit examen al doen met 15½ jaar! De cursus volgen mag al eerder!!!

Cursuslocatie: Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad (Bedrijventerrein Flevopoort).
Vervoer vanuit Almere (09:00u vertrek) is mogelijk! Vraag ook naar vervoer op de examendag. Wij rijden regelmatig met onze touringcar van Lelystad naar Leusden zodat jij hier ook gebruik van kunt maken.
Lees meer

Nascholing code 95, 7 of 14 uur!

Zat. 7 april is het weer 7 = 14 Nascholingsdag (M1+M5) U kunt nu maar liefst veertien uur nascholing scoren en toch maar zeven uur in de schoolbanken zitten met de unieke 7=14 Nascholingdag van KEMP Rijopleidingen.
Het grote voordeel van e-learning is dat u het helemaal in uw eigen tempo kunt doen. U wordt niet opgehouden door stof die u al lang beheerst maar voor de andere cursisten nog uitgebreid behandeld moet worden. KEMP Rijopleidingen BV biedt een lespakket met vijf verschillende modules aan, waarvan vier als theoriedagen, die voor een deel in de klas behandeld worden en voor een deel met de computer afgewerkt moeten worden.
Lees meer

Nascholing code 95, Module 4

Nascholing Code 95 Verplichte nascholing zonder zorgen, efficiënt en tegen lage kosten Het pakket bestaat uit 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Van de vijf dagen nascholing dient er minimaal één praktijkdag te worden afgenomen. U bepaalt in welk tempo de modules worden gevolgd, bijvoorbeeld 1 dag per jaar. De cursussen vinden plaats in Lelystad, aan de Artemisweg 220. De 4 theorie modules bestaan elk uit 4½ uur zelfstudie via e-learning en 2½ uur klassikale les.
Lees meer

Nascholing code 95, Module 2

Nascholing Code 95 Verplichte nascholing zonder zorgen, efficiënt en tegen lage kosten Het pakket bestaat uit 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Van de vijf dagen nascholing dient er minimaal één praktijkdag te worden afgenomen. U bepaalt in welk tempo de modules worden gevolgd, bijvoorbeeld 1 dag per jaar. De cursussen vinden plaats in Lelystad, aan de Artemisweg 220. De 4 theorie modules bestaan elk uit 4½ uur zelfstudie via e-learning en 2½ uur
klassikale les.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

ANWB theoriecursus Auto
Dag 1, zaterdag 14 april van 09:30u – 16:30u
Dag 2, donderdag 19 april van 09:30u - 12:15u
Examen vanaf 13:20u in Leusden

Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!! 

Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad

Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

Nascholing EHBO/BHV

EHBO/BHV Deelnemen aan het verkeer brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is van belang dat de chauffeur hulp kan verlenen bij een ongeval of wanneer iemand onwel wordt.  Deze cursus is bedoeld voor chauffeurs die een EHBO-certificaat willen behalen en is een voorbereiding op het examen voor het certificaat EHBO. De cursus kan verder de medische kennis en vaardigheden ten aanzien van eerste hulp van de chauffeurs up-to-date houden.
Lees meer

Bromfietscursus (ook scooter)

Bromfietscursus (AM) Theorie opleiding van 09:30u – 16:30u

Het examen kan direct na de cursusdag afgelegd worden bij een leeftijd van 15½ jaar bijvoorbeeld in Amsterdam, Leusden, Utrecht of Zwolle.

Let op: Je mag dit examen al doen met 15½ jaar! De cursus volgen mag al eerder!!!

Cursuslocatie: Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad (Bedrijventerrein Flevopoort).
Vervoer vanuit Almere (09:00u vertrek) is mogelijk! Vraag ook naar vervoer op de examendag. Wij rijden regelmatig met onze touringcar van Lelystad naar Leusden zodat jij hier ook gebruik van kunt maken.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

ANWB theoriecursus Auto

Dag 1, woensdag 02 mei van 09:30u – 17:30u
Dag 2, woensdag 09 mei van 09:30 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!!  Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

Nascholing code 95, Module 5

Nascholing Code 95  
Verplichte nascholing zonder zorgen, efficiënt en tegen lage kosten Het pakket bestaat uit 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Van de vijf dagen nascholing dient er minimaal één praktijkdag te worden afgenomen. U bepaalt in welk tempo de modules worden gevolgd, bijvoorbeeld 1 dag per jaar. De cursussen vinden plaats in Lelystad, aan de Artemisweg 220. De 4 theorie modules bestaan elk uit 4½ uur zelfstudie via e-learning en 2½ uur klassikale les.
Lees meer

Nascholing code 95, Module 1

Nascholing Code 95 Verplichte nascholing zonder zorgen, efficiënt en tegen lage kosten Het pakket bestaat uit 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Van de vijf dagen nascholing dient er minimaal één praktijkdag te worden afgenomen. U bepaalt in welk tempo de modules worden gevolgd, bijvoorbeeld 1 dag per jaar. De cursussen vinden plaats in Lelystad, aan de Artemisweg 220. De 4 theorie modules bestaan elk uit 4½ uur zelfstudie via e-learning en 2½ uur klassikale les.
Lees meer

Nascholing code 95, 7 of 14 uur!

Zat. 19 mei is het weer 7 = 14 Nascholingsdag (M4+M2) U kunt nu maar liefst veertien uur nascholing scoren en toch maar zeven uur in de schoolbanken zitten met de unieke 7=14 Nascholingdag van KEMP Rijopleidingen.
Het grote voordeel van e-learning is dat u het helemaal in uw eigen tempo kunt doen. U wordt niet opgehouden door stof die u al lang beheerst maar voor de andere cursisten nog uitgebreid behandeld moet worden. KEMP Rijopleidingen BV biedt een lespakket met vijf verschillende modules aan, waarvan vier als theoriedagen, die voor een deel in de klas behandeld worden en voor een deel met de computer afgewerkt moeten worden.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

ANWB theoriecursus Auto

Dag 1, Zaterdag 26 mei van 09:30u – 16:30u
Dag 2, Donderdag 31 mei van 09:30 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!!  Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

ANWB theoriecursus Auto

Dag 1, zaterdag, 16 juni van 09:30u – 16:30u
Dag 2, donderdag 21 juni van 09:30 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden

Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!! 

Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad

Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer
Getoond 1–50 van 5112