06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Theorie cursussen

Bromfietscursus (ook scooter)

Theorie opleiding van 09:30u – ca. 17:00u

Het examen kan direct na de cursusdag afgelegd worden bij een leeftijd van 15½ jaar bijvoorbeeld in Amsterdam, Leusden, Utrecht, Zwolle of Apeldoorn.

Let op: Je mag dit examen al doen met 15½ jaar! De cursus volgen mag al eerder!!!

Cursuslocatie: Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad (Bedrijventerrein Flevopoort).
Vervoer vanaf Almere (09:00u) mogelijk!
Lees meer

Nascholing, Verkeerseducatie

Verkeerseducatie In ontwikkeling Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via receptie@kemp.eu of 0320-218080.
Lees meer

Nascholing, Veilig werken langs de weg

De cursus is bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel die binnen hun functie te maken hebben met het werken langs de weg. Deze opleiding is zowel regulier te volgen als in het kader van de Nascholing Vakbekwaamheid Chauffeurs onder code N134. 

Programma
Het programma bestaat uit één dag waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:
• Theorie
• Inleiding (hoe en waarom)
• Wettelijke aspecten
• Gevaren / risico’s
• Risicobeheersing
• Maatregelen (middelen, PBM’s en houding)
• Specifieke situaties in het verkeer
• Praktijk
• Het nabootsen van situaties
• Bekendheid met toe te passen materialen

Doel van de cursus Veilig werken langs de weg
U wordt tijdens de cursus bekend en vertrouwd gemaakt met hoe u de werkzaamheden langs de weg veilig kunt uitvoeren en hoe u risico’s tijdens het werken langs de weg tot een minimum kunnen beperken.
 
Lesaanpak van de cursus Veilig werken langs de weg
De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft.
Lees meer

Spoedcursus vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid 1, 2 en 3
Vrachtauto en autobus, dagopleiding (Verkeer, Techniek, Administratie en casussen)
Start zaterdag 7 okt.
 
Verkeer en Techniek (RV1) en Administratie goederenvervoer (V2C+V3C) en personenvervoer (V2D+V3D)  Les 1
RV1 (Verkeer)   
Za. 07 okt. van 08:30u tot 15:00u Les 2
V2C/R2C en V2D/R2D (Administratie)   
Ma. 09 okt.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

Dag 1, zaterdag 7 okt. van 09:30u – 17:30u
Dag 2, donderdag 12 okt. van 09:30 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden

Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!! 

Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad

Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

Nascholing EHBO/BHV

EHBO/BHV Deelnemen aan het verkeer brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is van belang dat de chauffeur hulp kan verlenen bij een ongeval of wanneer iemand onwel wordt.  Deze cursus is bedoeld voor chauffeurs die een EHBO-certificaat willen behalen en is een voorbereiding op het examen voor het certificaat EHBO. De cursus kan verder de medische kennis en vaardigheden ten aanzien van eerste hulp van de chauffeurs up-to-date houden.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

ANWB theoriecursus Auto Dag 1, 23 oktober van 09:30u – 17:30u
Dag 2, 26 oktober. van 09:30 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!!  Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

Nascholing, Techniek en Veiligheid

Techniek en Veiligheid   In ontwikkeling Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via receptie@kemp.eu of 0320-218080.
Lees meer

Bromfietscursus (ook scooter)

Bromfietscursus (AM)  
Theorie opleiding van 09:30u – ca. 17:00u

Het examen kan direct na de cursusdag afgelegd worden bij een leeftijd van 15½ jaar bijvoorbeeld in Amsterdam, Leusden, Utrecht, Zwolle of Apeldoorn.

Let op: Je mag dit examen al doen met 15½ jaar! De cursus volgen mag al eerder!!!

Cursuslocatie: Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad (Bedrijventerrein Flevopoort).
Vervoer vanaf Almere (09:00u) mogelijk!
Vraag ook naar vervoer op de examendag. Wij rijden regelmatig met onze touringcar van Lelystad naar Leusden zodat jij hier ook gebruik van kunt maken.
Lees meer

Nascholing, Communicatieve vaardigheden

Cursus Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs (klantgericht handelen) Inleiding: Chauffeurs zijn het visitekaartje van het bedrijf en de kwaliteit van de communicatie wordt steeds belangrijker; de chauffeur heeft immers direct contact met de klant. De cursus heeft als doelstelling de chauffeur om te leren gaan met conflictsituaties, wat communicatie is en hoe hij dit kan toepassen in gesprekken met planners, klanten en andere personen. Het eerste contact met het transportbedrijf verloopt vaak via de chauffeur. Van de chauffeur mag verwacht worden dat hij op een professionele manier tegemoet komt aan de wensen van de klant en goed kan communiceren onder alle omstandigheden en in uiteenlopende situaties. Hierdoor zal hij als ambassadeur van het bedrijf een positieve invloed hebben op klanten en medeweggebruikers.
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

ANWB theoriecursus Auto Dag 1, 11 november van 09:30u – 17:30u
Dag 2, 16 november van 09:00 – 12:15u
Ex. vanaf 13:20u Leusden

Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!! 

Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad

Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

ANWB Theoriecursus Auto

ANWB theoriecursus Auto
Dag 1, 2 december van 09:30u – 17:30u
Dag 2, 7 december van 09:30u - 12:15u
Examen vanaf 13:20u in Leusden

Let op: Je mag al examen doen als je 16 jaar bent (zie onze 2toDrive pagina)!
De uitslag is anderhalf jaar geldig!!! 

Cursuslocatie: ANWB Rijopleiding KEMP, Artemisweg 220, 8239 DE Lelystad

Deze cursus is gecombineerd voor leerlingen uit verschillende woonplaatsen. Wij regelen vervoer op de eerste cursusdag vanaf Almere (09:00u vertrek Texaco Tussen de Vaarten) en regelen beide dagen vervoer van en naar het CBR in Leusden met als opstapplaatsen Naarden, Almere en Lelystad!
Lees meer

Nascholing, Actualisering kennis vakbekwaamheid

Cursus Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeurs Doel
Doel van de opleiding is ontwikkelingen met betrekking tot het verkeersreglement, techniek en verkeer in het algemeen te behandelen en daarmee de algemene vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen. Zaken die aan de orde komen: Een positief effect op het brandstofverbruik en de CO2 emissie. Het vergroten van de verkeersveiligheid, terugdringen van de ongevalskansen, schades, comfort en ziekteverzuim. Kennis verkrijgen in de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsuitrusting Hoe om te gaan met het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer. Bewustwording fysieke en mentale gezondheid.
Lees meer