06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Instructeursopleiding B voor autorij-instructeurs

Opleiding

De B-opleiding wordt in Zwolle, Nieuwegein en in Arnhem gegeven en medio 2017 in Lelystad aan de Artemisweg 220 zowel als dag-, avond- en zaterdagopleiding. De A, C, D en E opleiding worden alleen in Zwolle, Nieuwegein en Arnhem als dagopleiding gegeven. De WRM cursus 'Bijscholing' wordt regelmatig gegeven als dagopleiding in Lelystad.

De B-opleiding is de basisopleiding voor iedere toekomstige rij-instructeur. De opleiding is onder te verdelen in 3 fases, gevolgd door een uitgebreide stage en uiteraard ter afronding het examen. De totale studieduur is bij een 'normaal' studietempo 8 tot 12 maanden. Bepaal echter uw eigen tempo, waarbij u de keuze heeft tussen dag-, avond- en zaterdagopleiding. De dagopleiding is op maandag, woensdag en vrijdag. De avondopleiding is op dinsdag en donderdag.

Toelatingseisen

De opleidingen staan voor iedereen open. Voorwaarden zijn dat u bij aanvang van de
opleiding tenminste 18 jaar oud bent en in het bezit is van een diploma MAVO, VMBO of gelijkgesteld. Een geldig rijbewijs - passend bij de te volgen opleiding - is eveneens een vereiste. Indien u niet voldoet aan de opleidingseisen, kunt u een geschiktheids- toets bij het IBKI afleggen. Slaagt u hiervoor, dan word u alsnog tot de cursus en het examen toegelaten.

Opleiding

fase 1: COMPETENT ALS RIJ-INSTRUCTEUR IN VERKEERSDEELNAME

A. Competent in verkeersdeelname (theoretisch deel)
Beoordeling: Examen door IBKI met behulp van Theorie examen computer
(RVV/ WvW)
B. Verantwoord rijden als bestuurder (praktisch deel – eigen rijvaardigheid) Beoordeling:
Praktijk examen door IBKI met behulp van

  • Uitslagformulier Rijvaardigheid
  • Scorevoorschrift Rijvaardigheid

 

fase 2: COMPETENT ALS RIJ-INSTRUCTEUR IN DIDACTISCHE VOORWAARDEN

Beoordeling: Examen door IBKI met behulp van

  • Theorie examen computer (didactiek)
  • Theorie examen computer (verkeerstaak)

fase 3: COMPETENT ALS RIJ-INSTRUCTEUR IN BEKWAAM HANDELEN IN DE LESSITUATIE (INSTRUCTIEGEVEN EN COACHEN)

A. Proeve van bekwaamheid in instructie geven (praktisch deel)
B. Coachen van leerproces en beoordelen van rijvorderingen (praktisch deel)
Beoordeling: door IBKI met behulp van

  • Uitslagformulier Rijvaardigheid
  • Scorevoorschrift Rijvaardigheid
  • Portfolio
  • Stagebeoordeling

Stage

Portfolio voor alle rijlessen
STAGE OP LOCATIE RIJSCHOOL (Lelystad, Artemisweg 220) Onder begeleiding van de stagebegeleider (geldig WRM certificaat en certificaat stagementor) met (mogelijke) steekproefcontrole IBKI.
STAGE OMGEVING CBR: 5 passieve stage uren
STAGE OP LOCATIE RIJSCHOOL 35 actieve stage uren
Bij KEMP Rijopleidingen is het mogelijk om stage te lopen voor alle categorieën (A, B, C en D). De categorie B valt onder ANWB Rijopleiding KEMP.

Examen

fase 1: Competent in verkeersdeelneming (theoretisch deel) Verantwoord rijden als bestuurder (praktisch deel)
fase 2: Competent in lesvoorbereiding (theoretisch deel) Competent in uitvoeren van lessen en beoordelen (theoretisch deel)
fase 3: Proeve van bekwaamheid in instructie geven (praktisch deel) Coachen van leerproces en beoordelen van rijvorderingen (praktisch deel)

Fysiek examen

1 examenles van 50 minuten met een leerling zonder rijbewijs. Instructie geven & coaching.
1 protocol voor instructie geven/coachen (een beoordeling voor de les die je op die dag geeft) EXAMEN LOCATIE RIJSCHOOL (Lelystad, Artemisweg 220)

Cursuskosten en kosten voor de stageplaats

B-Opleiding (personenauto), inclusief complete leerstof € 4.800,00
Totaal examengeld € 950,00
Totaalbedrag instructeursopleiding incl. examens cat. B € 5.750,00 (opleiding is vrijgesteld van BTW).
Bij vooruitbetaling van de gehele cursuskosten ontvangt u een korting van € 300,00.
De kosten voor de stage bedraagt bij ANWB Rijopleiding KEMP  € 950,00 voor de categorie B en voor de overige categorieën  € 725,00 (KEMP Rijopleidingen BV). Dit bedrag is excl. 21% BTW en excl. kosten IBKI maar inclusief alle begeleidingsuren (B: 40u, A, C en D: 20u), inclusief rijbewijsleerling en kosten voor het voertuig tijdens de stagebeoordeling. Ook een uurtje lesgeven direct voor de stagebeoordeling is hierbij inbegrepen en het gebruikmaken van de examenlocatie Artemisweg in Lelystad. Bij de cat. A kunt u voor een Avb les gebruik maken van het oefenterrein. Kiest u voor Avd dan zorgt u zelf voor de volgmotor. Deze (vaste en variabele kosten) zijn voor uw rekening. Heeft u een herexamen nodig dan bedragen de kosten per lesuur  € 30,- en € 90,00 voor het examenmoment (leerling en voertuig).