Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Veiligheidsadviseur

Ondernemingen die betrokken zijn bij het laden of lossen en het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten sinds 1 januari 2000 kunnen beschikken over een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. Deze verplichting is opgenomen in richtlijn 96/35 EU. Deze verplichting geldt wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsgrenzen van het ADR.

De belangrijkste taken van de veiligheidsadviseur zijn:

  1. de onderneming adviseren over het op juiste wijze toepassen van de vervoersvoorschriften;
  2. het opstellen van een jaarverslag;
  3. het opstellen van een incidentenverslag bij calamiteiten (dat is volgens de richtlijn   verplicht).
  4. het maken van werkinstructies
  5. het maken van risico inventarisaties-evaluaties

De wet schrijft voor dat een onderneming over een veiligheidsadviseur moet kunnen beschikken, maar verplicht niet dat deze in dienst moet zijn. De veiligheidsadviseur kan dus ook extern worden ingehuurd. In de praktijk is een groot gebrek aan zg. 
Awarenesstraining voor personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt (met name bij op- en overslag). De veiligheidsadviseur mag zo'n Awarenesstraining geven.

KEMP Rijopleidingen beschikt over haar eigen veiligheidsadviseur. 
André Westland verzorgt alles op het gebied van gevaarlijke stoffen, zoals de jaarrapportage en advisering t.a.v. het vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. U wordt ook geïnformeerd over alle nieuwe wettelijke regelgeving. André is specialist Gevaarlijke Stoffen en kan u hierdoor met raad en daad bijstaan op het gebied van alle voorkomende vervoerswetgeving m.b.t. gevaarlijke stoffen. Ook geeft André de ADR(herhalings)cursus(sen) bij onze rijschool.

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie