06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

BHV cursus

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van edrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels.

Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een situatie van gevaar voor de veiligheid of gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Tarieven BHV

De basis BHV opleiding bestaat uit twee onderdelen te weten:

- Twee dagdelen Eerste Hulp en
- Twee dagdelen Brand en Ontruiming
(inclusief praktijktraining)

€   300,00

De herhalings BHV opleiding bestaat uit twee onderdelen te weten:

- Een dagdeel Eerste Hulp en
- Een dagdeel Brand en Ontruiming
(inclusief praktijktraining)
Een herhalingsopleiding moet jaarlijks gevolgd worden
(inclusief lunch, certificaat en pasje/diploma)

-    150,00

Excl. € 24,80 per cursist per dag aan- en afmeldkosten CCV en excl. B.T.W.

Cursuslocatie:
KEMP Rijopleidingen BV
Artemisweg 220
8239 DE Lelystad