06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Praktijkexamen E bij C

Chauffeurs die achter de vrachtauto een aanhangwagen c.q. oplegger willen voeren met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, zijn verplicht het rijbewijs E bij C te halen. Voor beroepsmatig gebruik moeten zij bovendien de vakbekwaamheid (code 95) bezitten. Bij het examen E bij C komen alle facetten van het chauffeursvak aan bod. In allerlei situaties moet u uw vakbekwaamheid tonen. Het begint met een uitgebreide controle van de papieren en het aan te koppelen voertuig. Dan koppelt u de combinatie aan en legt u een examenparcours af, waarin uw rijgedrag en verkeersinzicht worden beoordeeld. Dit gebeurt op verschillende wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Tijdens de rit voert u ook bijzondere manoeuvres uit op industrieterreinen en bij laadperrons.

Voordat u aan het praktijkexamen mag deelnemen, moet u dus in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C en u moet medisch geschikt zijn. Het praktijkexamen duurt ± 85 minuten en bestaat o.a. uit:

  • Controle kentekenbewijs en overige documenten
  • Voertuigcontrole
  • Invullen tachograafschijf
  • Aan- en afkoppelen
  • Beheersing voertuig
  • Verkeersdeelneming
  • Een aantal bijzondere verrichtingen

Navigatie

Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht. Zonder aanwijzing van de examinator rijdt u een deel van het examen uw eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar u heen rijdt. Voor het plannen van uw route mag u een kaart gebruiken of een navigatiesysteem. Als u de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat u laat zien dat u zelf verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer