06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Chauffeursopleiding praktijk cat. CE en C1E

Intest cat. CE / C1E

(Proefles van twee uur)

  €   170,00

Compactopleiding 25 rijbewijs CE / C1E

25 praktijklessen van 60 minuten
categorie CE incl. praktijkexamen

 

-  2.630,00

 
Compactopleiding 18 rijbewijs CE / C1E

18 praktijklessen van 60 minuten
categorie CE incl. praktijkexamen

 

-  2.045,00

 
Compactopleiding 10 rijbewijs CE / C1E

10 praktijklessen van 60 minuten
categorie CE incl. praktijkexamen

 
-  1.360,00

 
Losse (of extra) praktijkles per uur

 
-      91,50

 
Praktijkexamen categorie CE / C1E

 
-    480,00

Eigen Verklaring

(dubbele E.V. inclusief geneeskundig verslag)

 
-      41,00

 
Verplichte medische keuring *

-      83,50

* Medische keuring

(niet nodig indien laatste keuring < 3 jaar)

 
Klik hier indien u de code 95 nog dient te behalen

Prijzen per 1 jan. 2017, vrijgesteld van BTW, wijzigingen voorbehouden