06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Veelgestelde vragen

Heb ik een vaarbewijs nodig?

Als u zich op het water begeeft is het voor de algemene- en voor uw eigen veiligheid altijd raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. In Nederland geldt een vaarbewijsplicht voor pleziervaartuigen vanaf 15 meter lengte en voor motorboten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. VAMEX adviseert u, ook als u niet onder de vaarbewijsplicht valt, altijd een examen Klein Vaarbewijs 1 te doen. Welk vaarbewijs heb ik nodig? Afhankelijk van het vaargebied heeft u Klein Vaarbewijs I voor rivieren, kanalen en meren of Klein Vaarbewijs II voor alle binnenwateren nodig. Voor de Noordzee geldt geen vaarbewijsplicht, maar wel voor de zeehavens. Wilt u op een pleziervaartuig langer dan 25 meter mogen varen dan heeft u een Groot Pleziervaartbewijs nodig. Boven de 40 meter lengte is een Groot Vaarbewijs vereist. Dit is het vaarbewijs voor de beroepsvaart en wordt geëxamineerd door het CBR. Vanaf welke leeftijd kan ik een vaarbewijs halen? Een Klein Vaarbewijs wordt afgegeven vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het is wel mogelijk het examen te doen voordat men 18 jaar is. Hoe lang is het Klein Vaarbewijs geldig? Het Klein Vaarbewijs is geldig tot u de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Als uw vaarbewijs voor 1 juli 2009 behaald heeft staat de vervaldatum hier nog op de oude wettelijke datum waarop u 65 jaar wordt. Uw vaarbewijs is inmiddels echter gewoon geldig tot uw 70ste. Daarna dient het vaarbewijs elke 5 jaar verlengd te worden. U krijgt enkele weken voor uw 70e verjaardag de verlengingsformulieren vanzelf thuis gestuurd. Ik ben mijn vaarbewijs kwijt. Wat moet ik doen? Bij verlies of diefstal van uw vaarbewijs kunt u een duplicaat aanvragen. Daarbij moet u altijd eerst aangifte doen bij de (plaatselijke) politie. Een duplicaat kost € 21,-. Hoe lang duurt het voordat ik mijn vaarbewijs heb? Uw vaarbewijspas wordt geproduceerd bij een gespecialiseerde drukker. Afhankelijk van het moment waarop uw aanvraagformulierenbij ons binnen is, dient u rekening te houden met 5 tot 10 werkdagen verwerkingstijd. Moet ik wachten op de uitslag van het examen? Een groot voordeel van het digitale examen is dat u de uitslag direct na het examen mee krijgt. Als u geslaagd bent krijgt u ook meteen het aanvraagformulier voor het Klein Vaarbewijs van VAMEX mee. Hoe snel kan ik examen doen? Als u zich nu inschrijft is er meestal over een week of twee nog voldoende plaats. Alleen de zaterdagen zijn in het algemeen al wat sneller vol. Natuurlijk kunt u ook nu al inschrijven wanneer u pas volgende maand of de maand erna examen wil doen. Dan weet u zeker dat u een dag en tijdstip kunt kiezen dat u het beste schikt. Hoe zwaar wegen open navigatievragen in het examen KVB2? De open vragen bij het onderdeel Navigatie in het examen KVB2 tellen zwaarder mee. Op advies van de Domein Adviescommissie van VAMEX wordt de toetsmatrijs van het examen KVB2 zodanig veranderd dat de punten voor de 'open' navigatievragen in de categorie F18/F20 tezamen van 9 naar 12 punten worden opgehoogd. Dit gaat ten koste van de punten die in andere categorieën te verdienen zijn. Hierdoor krijgen de navigatievragen meer gewicht. De nieuwe toetsmatrijs is sinds 1 januari 2013 van kracht. Kan ik een Groot Vaarbewijs omzetten naar een Klein Vaarbewijs? Als u ooit uw Groot Vaarbewijs hebt behaald via het KOFS of het CCV (CBR), dan bent u vrijgesteld van de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs en kunt u bij VAMEX een aanvraag doen voor afgifte o.b.v. een vrijstelling. Behalve voor het Groot Vaarbewijs zijn er ook nog voor andere vaarbekwaamheidsbewijzen en diploma's gehele of gedeeltelijke vrijstellingen voor de examens Klein Vaarbewijs. Er is een nieuw model vaarbewijs. Moet ik mijn oude model omwisselen? Zowel het oude papieren vaarbewijs van voor 1 september 2001 als het credit card model van na deze datum zijn beide geldig en geschikt om in Nederland mee te varen. Het sinds 1 januari 2010 geldende nieuwe model vaarbewijs heeft ook het ICC geïntegreerd en is meteen ook geschikt om mee in het buitenland te varen. Mocht u uw oude vaarbewijs graag willen omruilen voor het nieuwe model met ICC, kan dat door een omzetting bij VAMEX aan te vragen. Het omruilen van uw oude vaarbewijs voor het nieuwe model kost € 21,-. Aan welke medische eisen moet ik voldoen? Als u een Klein Vaarbewijs wilt hebben moet u aantonen dat u geen ziektes of aandoeningen heeft die een probleem voor de veiligheid op het water kunnen zijn. Bij de aanvraag voor een Klein Vaarbewijs moet u daartoe een Eigen Verklaring invullen. Deze Eigen Verklaring krijgt u echter pas nadat u geslaagd bent voor het examen. Als op de Eigen Verklaring een of meer vragen met "Ja" zijn beantwoord, zal de medisch adviseur scheepvaart beoordelen of varen op medische gronden kan worden toegestaan. Twijfelt u of het wel zin heeft om aan de cursus of het examen te beginnen omdat u misschien straks geen vaarbewijs zou kunnen krijgen vanwege een medische aandoening, dan kunt u helaas niet van tevoren al een Eigen verklaring invullen. U kunt zich echter wel volledig laten keuren door een van de door de IVW aangewezen keuringsartsen, volgens de keuringseisen voor de binnenvaart. Dit brengt extra kosten met zich mee, maar u hebt dan wel een antwoord op uw vraag. Heeft u vragen over de beoordeling van de Eigen Verklaring, dan kunt u deze stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR: vaarbewijzen@cbr.nl. Kan ik met mijn Klein Vaarbewijs ook in het buitenland varen? Voor het varen in het buitenland dient u te beschikken over een ICC (International Certificate of Competence). Vanaf 1 januari 2010 wordt het ICC direct in combinatie met het Klein Vaarbewijs op één document verstrekt. Heeft u een vaarbewijs van voor deze datum, kunt u dit vaarbewijs laten omzetten naar het nieuwe exemplaar met ICC. * Het Klein Vaarbewijs 1 of GPb I is tevens een ICC Inland waters * Het Klein Vaarbewijs 2 of GPb II is tevens een ICC Inland + Coastal waters Afgifte van het ICC op basis van het (Beperkt) Groot Vaarbewijs A of B of van het Rijnpatent leidt voortaan automatisch tot de afgifte van een van de bijbehorende gecombineerde versies. Alleen voor de groep met een diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond, die niet beschikt over een Klein Vaarbewijs of GPb, blijft de mogelijkheid bestaan een los ICC Coastal waters bij VAMEX aan te vragen. Ook deze versie wordt op credit card formaat afgegeven. U kunt aanvraagformulieren bestellen via de hiernavolgende link: Aanvraag ICC Coastal waters. Hoe kan ik ICC aanvragen? Alle vanaf 1 januari 2010 nieuw afgegeven Klein Vaarbewijzen (of Groot Pleziervaartbewijzen) zijn aangepast aan de internationale ICC-standaard. Deze groep komt daarmee automatisch in het bezit van een ICC. Iedereen die een ICC nodig heeft maar al in het bezit is van een Klein Vaarbewijs afgegeven voor 1 januari 2010, zal het huidige Klein Vaarbewijs moeten omzetten voor een nieuwe geïntegreerde versie met ICC. De geldigheidsdatum op het nieuwe geïntegreerde document is dan gelijk aangepast aan de per 1 juli 2009 nieuw wettelijke geldigheidstermijn, tot de leeftijd van 70 jaar of verlengd met 5 jaar.