06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Tarieven marifonie

Cursus Theoretische Kust Navigatie

Het certificaat Theoretische Kustnavigatie is een vrijwillig te behalen getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren. Ook voor het varen op de Zeeuwse stromen en de Waddenzee is de examenstof relevant. Bovendien is het certificaat een verplicht onderdeel van de CWO diploma's Zeezeilen. Sinds april 2004 is het certificaat TKN gelijkgesteld aan het tweede deel van het vaarbewijs (Vba). Met een diploma Vaarbewijs 1 (Vb1) plus een certificaat TKN kunt u tevens een Vaarbewijs 2 certificaat verkrijgen bij de ANWB. Het certificaat TKN geeft bij een aantal verzekering recht op vergroting van het vaargebied waarvoor dekking geldt. Heeft u reeds Vaarbewijs II? Dan kunt u het verkort examen doen! Deze cursus wordt alleen op aanvraag gegeven, 3 opeenvolgende donderdagen van 09:00u tot 15:30u. De cursusprijs bedraagt € 225,00 exclusief cursusmateriaal. Het cursusmateriaal bestaat uit het cursusboek Kustnavigatie (€ 29,50) en een examentraining Kustnavigatie op cd-rom (€ 16,95) en leskaarten (€ 20,00).

Examen

Dit examen wordt 2 keer per jaar afgenomen door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). Aan de orde komen: uitgebreide navigatie op IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee, de voorrangsregels op open zee, elektronische navigatie (GPS) en weerkunde. Het volledige examen TKN bestaat uit grotendeels meerkeuzevragen. Deel A (navigatie) bestaat uit 30 vragen en deel B (algemeen) bestaat uit 20 vragen. Herexamen voor één van de delen is mogelijk. Het verkort examen TKN bestaat uit 25 grotendeels meerkeuze vragen. Als u in het bezit bent van een ledenkaart van het watersportverbond/NNWB ontvangt u € 16,- korting op het examen (zie tarieven voor de drie examenmogelijkheden).

Marcom-A

Algemeen Certificaat maritieme radiocommunicatie. Het certificaat waarmee men alle maritieme zendinstallaties, waaronder » Inmarsat, » EPIRB en » GMDSS mag bedienen. Zie ook DSC. Het certificaat wordt gelijkgesteld met het algemeen certificaat van bediening als radiotelefonist en het beperkt certificaat van bediening als radiotelefonist. Sinds 1 februari 1997 is deze gelijkstelling vervallen en moeten de houders van genoemde certificaten gewoon examen doen. De opleiding, -die wij NIET geven- wordt verzorgd door de middelbare en hogere zeevaartscholen en visserijscholen, omvat een module praktisch gebruik van GMDSS-apparatuur.