06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Cursus TKN

Het Watersportverbond, dat ook de TKN examens afneemt

Bij het Watersportverbond kan men alleen het GMDSS examen doen. Dit examen is volledig in meerkeuzevorm, dus ook het Nautisch Engels. Examenplaats is Amsterdam. Het examen GMDSS module B wordt schriftelijk afgenomen. Het examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen. De maximaal te behalen score is 40 punten. Om te slagen moeten er minimaal 28 punten behaald worden. De examentijd bedraagt 30 minuten. Watersportverbond
Postbus 2658
3430 GB Nieuwegein

Het NOVA instituut (zeevaartschool) te IJmuiden

Hier kan men het Basis Marifonie en GMDSS (= Marcom-B) op één dag doen. In dit examen zijn bij het GMDSS examen de vragen Nautisch Engels voor het merendeel open vragen, dus geen meerkeuze.
Nova College Maritieme Academie
Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden