06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Cursus GMDSS-module

De cursus behandeld de leerstof welke nodig is voor het met succes afleggen van het examen voor het behalen van het nieuwe wereldwijde veiligheidssysteem 'Global Maritime Distress and Safety System' (GMDSS). Deze cursus is bedoeld voor mensen die reeds in het bezit zijn van een basisbedieningscertificaat en dit willen vervangen voor een Marcon-B certificaat. De cursus is aansluitend aan de basiscursus marifoon. De prijs van de cursus is € 75,00 exclusief cursusmateriaal. De opleiding GMDSS bestaat uit een donderdag of een zaterdag van zes lesuren (van 09:00u tot 15:30u). U kunt de ook combineren met de module Basiscertificaat Marifonie. U kunt beide examens namelijk op dezelfde dag afleggen zodat u € 64,50 examengeld bespaart. Deze opleiding bestaat ook uit een dagcursus (zie hierboven). Als u slaagt, beschikt u over het certificaat Marcom B (het beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie)!
 
Met het Marcon-B certificaat mag men een marifoon met een hoog vermogen bedienen. Dit wordt ook wel de zeevaart uitvoering genoemd. Daarnaast is de Marcon-B certificaathouder bevoegd om bepaalde GMDSS apparatuur te mogen hebben. Met name een COSPAS-SARSAT EPIRP en een Inmarsat-C terminal voor het uitzenden van noodsignalen behoren tot de mogelijkheden. Ook mag met dit certificaat en gecombineerd met een zeevaartmarifoon een portofoon aan boord gebruikt worden, iets wat met een basiscertificaat niet mag. Indien u GMDSS-apparatuur aan boord heeft is dit certificaat verplicht in Nederland.

GMDSS-module-B

Deze module is met name bedoeld voor de zeegaande beroepsvaart en gaat hoofdzakelijk over digitale communicatie middels DSC apparatuur. Het is vrij complexe leerstof die voor een belangrijk deel gaat over apparatuur die de gemiddelde jachtschipper niet aan boord heeft. Daarnaast bestaat het examen voor een belangrijk deel uit Nautisch Engels (vakjargon). Prijs examengeld: € 74,- (exclusief administratieve afhandeling en certificaat).

Marcom-B examen

is een combinatie van de Basis Marifonie module plus de GMDSS module. Als u zich inschrijft voor het Marcom-B examen doet u Basis Marifonie examen en het GMDSS examen achter elkaar. De kosten voor het Marcom-B examen bedragen dan geen € 144,- maar slechts € 79,50 (exclusief administratieve afhandeling en certificaat).