06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Certificaat marifonie

Op een schip of (plezier)vaartuig, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

Leeftijd

Om deel te nemen aan de cursus marifoon dient men minimaal 11 jaar te zijn en daarom is het getuigschrift 5 jaar geldig. Kortom als men dan 16 wordt kan het certificaat direct aangevraagd worden.

We onderscheiden drie soorten bedieningscertificaten:

• Het basiscertificaat marifonie
• Het beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B)
• Het algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-A)
 
Op deze site komt vooral onze opleiding voor het basiscertificaat marifonie en door uitbreiding met de module GMDSS-B (Global Maritime Distress and Safety System) het Marcom-B certificaat uitgebreid aan de orde. Tenslotte kunt u bij ons ook terecht voor de cursus Theoretische Kust Navigatie. Voor het overgrote deel van de watersporters is het basiscertificaat voldoende.

Let op: Deze cursus wordt zeer beperkt gegeven. Meestal in opdracht van watersportverenigingen of brandweerkorpsen.