Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Procedure aanvragen Boardcomputerkaart (BCT)

Voor het uitvoeren van vergunningverlenende taken voor onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Kiwa N.V. de divisie Publieksdiensten en Vergunningen opgericht. Deze nieuwe divisie geeft waardedocumenten uit als de taxipas. 
Sinds 1 oktober 2011 is de regelgeving Boordcomputer Taxi (BCT) in werking getreden. Dit betekent dat de chauffeurskaart is komen te vervallen. Zolang de afgifte van BCT-kaarten nog niet is gestart, zuller er tijdelijke chauffeurskaarten worden verstrekt. Kiwa ken de BCT toe als de aanvrager een complete aanvraag kan overleggen.

Een complete aanvraag betekent:

1. Een ingevuld en een persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met een originele, recente pasfoto,
2. Een originele verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 4 maanden),
3. Een originele Geneeskundige Verklaring (niet ouder dan 4 maanden),
4. Een kopie van het geldige rijbewijs,
5. Betaling van de leges à € 109,- excl. BTW / € 131,89 incl. BTW (per acceptgiro, wordt door Kiwa meegestuurd)
6. het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd).
 
1, Een BCT aanvragen
Indien u een BCT wilt aanvagen, dient u hiervoor een aanvraagformulier bij  Kiwa op te vragen: U ontvangt dit formulier binnen enige dagen thuis inclusief toelichting, een model geneeskundige verklaring met vragenlijst, een acceptgirokaart à € 131,89 en een retourenveloppe. U kunt de aanvraag doen via Kiwa (tel.: 070-4144888) met vermelding van NAW-gegevens en geboortedatum. U ontvangt dan direct een Kiwa nummer. Hiermee kunt u via de rijschool direct een theorie- en praktijkexamen aanvragen!!!

2, Kosten
De BCT kost in 2016  € 109,- excl. BTW / € 131,89 incl. BTW en is vijf jaar geldig. Voorkom vertraging en betaal direct als u uw aanvraagformulier heeft ontvangen. Bij Kiwa is een gratis pashoudertje voor op het dashboard verkrijgbaar.
 
3, Verklaring omtrent het gedrag
Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van een BCT is de verklaring omtrent het gedrag (VOG). Om een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen kunt u het aanvraagformulier downloaden van Internet. Kijk op www.justitie.nl, klik in het zoekscherm en vul in: aanvraagformulier. U kunt een aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG ook telefonisch opvragen bij COVOG, telefoon 070-3707234, per e-mail: mailto:frontdesk.dbz@minjus.nl of per brief: COVOG, postbus 16115, 2500 BC Den-Haag. Zodra u het aanvraagformulier in huis heeft gaat u hiermee naar het gemeentehuis. Tegen betaling van ruim € 30,- wordt de VOG gemiddeld binnen vier weken toegestuurd. U dient vervolgens binnen vier maanden na de afgiftedatum te zijn geslaagd voor beide examens.
 
4, Originele geneeskundige verklaring
Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een BCT is de geneeskundige verklaring. Houd er rekening mee dat uw geneeskundige verklaring bij binnenkomst van uw aanvraag niet ouder mag zijn dan vier maanden. Een geneeskundige verklaring kunt u aanvragen bij een gecertificeerde Arbo-dienst of een bedrijfsarts met een BIG-registratie. Eens per maand kunt u zich bij de rijschool in Lelystad voor € 52,50 (€ 63,53 incl. BTW) medisch laten keuren. Voor keuringsdata kunt u contact met ons opnemen.

5, Kopie van het geldige rijbewijs
Tenslotte dient u een kopie van uw geldig Nederlands rijbewijs B. Dit mag ook een geldig EG/EER rijbewijs B zijn.
  
6, Chauffeursdiploma taxi
CCV (de exameninstantie) verstuurt de diplomamelding automatisch naar Kiwa zodra u geslaagd bent voor zowel het theorie- als het praktijkexamen. Het theorie- en praktijkexamen moet u binnen één jaar afleggen. Er hoeft dus geen bewijs van het behalen van het Chauffeursdiploma Taxi te worden gestuurd naar Kiwa.

Tijdelijk Bewijsschrift Taxi (TBT-document)

Kiwa verstrekt een ‘Tijdelijk Bewijsschrift Taxi’ om de procedure- en distributietermijn van de definitieve chauffeurspas te overbruggen. U komt in het bezit van dit TBT-document indien uw aanvraag voor een BCT bij Kiwa compleet is ingediend en u het Taxidiploma heeft behaald. Om z.s.m. in het bezit te komen van een TBT-document en een BCT Taxi moet u de aanvraag één week vóór het laatste examen versturen! Op de aanvraag wordt gevraagd naar de datum van het laatste examen.
  
Is de aanvraag niet compleet, dan wordt deze door Kiwa afgewezen.
Een aanvraag wordt ook afgewezen als:
- het diploma niet behaald is op de opgegeven examendatum (de aanvraag blijft wel nog zeven weken in portefeuille zitten om herkansing mogelijk te maken);
- een herexamen niet wordt gehaald binnen zeven weken na het indienen van de aanvraag.
De betaalde leges à € 109,- excl. BTW / € 131,89 incl. BTW worden dan niet meer terugbetaald!

Wanneer aanvraag naar Kiwa opsturen?

U dient eerst de betaling voor de chauffeurskaart te voldoen. Deze kost € 109,- excl. BTW / € 131,89 incl. BTW en is vijf jaar geldig. Dit genoemde tarief is aan verandering onderhevig. Verricht deze betaling het liefst z.s.m. maar uiterlijk twee weken voor het laatste examen. Verstuur niet eerder dan één week vóór het laatste examen het aanvraagformulier naar Kiwa met een originele, recente pasfoto, een originele verklaring omtrent het gedrag niet ouder dan 4 maanden, een originele geneeskundige verklaring niet ouder dan 4 maanden en een kopie van het geldige rijbewijs zijn ontvangen.
 
Bent u geslaagd voor het chauffeursdiploma taxi, dan ontvangt u zeer spoedig het TBT-document. Deze is vier weken geldig. Het bewijsschrift moet worden ingeleverd bij het afhalen van de definitieve BCT Taxi bij een postagenschap bij u in de buurt.
 
Bent u gezakt voor het chauffeursdiploma taxi, dan dient u het herexamen binnen zeven weken na het indienen van de aanvraag te behalen.
 
KEMP Rijopleidingen is aangesloten bij BOVAG. E-mail ons onder vermelding van het onderwerp: rijopleidingen@kemp.eu

Prijzen excl. BTW, prijswijzigingen zijn onder voorbehoud

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie