Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Wanneer is rijbewijs 'E bij B of E bij C1' nodig?

19 januari 2013 is de Derde Europese rijbewijsrichtlijn in werking getreden. Dit houdt voor het besturen van een voertuig met aanhangwagen een aantal veranderingen in.

Om na te gaan welk rijbewijs u nodig heeft voor het besturen van een auto met aanhangwagen, kunt u de volgende vragen nalopen:

Vraag 1:

Heeft de aanhangwagen een toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg?

JA        Rijbewijs B is voldoende

NEE     Ga door naar vraag 2

Vraag 2:

Is de som van de totale toegestane maximum massa hoger dan 3.500 kg.? (TMM auto +
TMM aanhangwagen)

JA       Ga door naar vraag 3

NEE     Rijbewijs B is voldoende

Vraag 3:

Bedraagt de toegestane maximum massa van de aanhangwagen meer dan 3.500 kg.?

JA       Zie beschrijving onder vraag 5

NEE    In principe rijbewijs BE nodig. De TMM van de oplegger of middenas-   
           aanhangwagen mag wel iets zwaarder zijn dan 3500 kg., indien dat 
           'overgewicht' gedragen kan en mag worden door het trekkend voertuig!

Vraag 4:

Bedraagt de totale toegestane maximum massa van de combinatie tussen 3.500 kg. en 
7.000 kg.?

JA        Rijbewijs BE nodig, zie beschrijving onder vraag 5 Let op: De toegestane 
           maximum massa van de oplegger of middenas-aanhangwagen mag wel iets 
           zwaarder zijn dan 7000 kg., indien dat 'overgewicht' gedragen kan en mag 
           worden door het trekkend voertuig!

NEE    Voor combinaties boven de 7.000 kg. is rijbewijs C1E nodig, ga naar vraag 5.

Vraag 5:

Bedraagt de totale toegestane maximum massa van het trekkend voertuig maximaal 7500 kg? En bedraagt de totale toegestane maximum massa van de aanhangwagen niet meer dan
750 kg?

JA       Rijbewijs C1 is voldoende.

NEE    Rijbewijs C1E nodig. Bij combinaties waarbij de totale toegestane maximum 
           massa boven 12.000 kg. uitkomt, is rijbewijs CE vereist. 

Voor de rijbewijscategorie BE mag de toegestane maximum massa van de oplegger of  middenas aanhangwagen meer bedragen dan 3500 kg mits:

      *         de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of  
                 middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de 
                 toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in    
                 rijklare toestand van het trekkend voertuig en 
       *         de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum 
                 aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 
                 3500 kg..  Bij een overschrijding is rijbewijscategorie C(1)E noodzakelijk.

Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, mag het maximum gewicht hoger zijn dan 7000 kg..

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie