06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Onderdelen klein vaarbewijs 1 & 2

Klein Vaarbewijs 1

Het examen voor het getuigschrift ter verkrijging van het Klein Vaarbewijs I omvat de volgende onderdelen:

A

* De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid op rivieren,
  kanalen en meren:
* Scheepvaartverkeerswet
* De Binnenvaartwet
* Wetboek van Koophandel
* Het Binnenvaartpolitiereglement
* Het Rijnvaartpolitiereglement  
*Scheepvaartreglement voor het kanaal ven Gent naar Terneuzen

B

De behandeling van de voortstuwingswerktuigen en veiligheidsmaatregelen:
* De behandeling van de voortstuwingswerktuigen
* De veiligheidsmaatregelen

C

De vaarwegen, de omstandigheden van het vaarwater, elementaire meteorologie:
* De vaarwegen, de omstandigheden van het vaarwater
* Elementaire meteorologie

D

Het varen en manoeuvreren, de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregelen:
* Theoretische kennis van het varen en manoeuvreren  
* Bijzondere omstandigheden

Klein Vaarbewijs 2

Het examen voor het getuigschrift ter verkrijging van het Klein Vaarbewijs 2 omvat de onder Klein Vaarbewijs 1 genoemde onderdelen A, B, C en D en bovendien de volgende onderdelen:

E

De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de Westerschelde, de Eems en de Dollard:
* Scheepvaartreglement Westerschelde 1990  
* Scheepvaartreglement Eemsmonding

F

Navigatie:
* Nautische bescheiden
* Koers- en plaatsbepaling  
* Enige kennis van de werking, mogelijkheden en beperkingen van het Global
   Positioning System (GPS)
* Meteorologie