06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

Veilig werken langs de weg

Deze cursus is bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel die binnen hun functie te maken hebben met het werken langs de weg. Deze opleiding is zowel regulier te volgen als in het kader van de Nascholing Vakbekwaamheid Chauffeurs onder code N134.

Programma

Het programma bestaat uit één dag waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Theorie
  • Inleiding (hoe en waarom)
  • Wettelijke aspecten
  • Gevaren / risico’s
  • Risicobeheersing
  • Maatregelen (middelen, PBM’s en houding)
  • Specifieke situaties in het verkeer
  • Praktijk
  • Het nabootsen van situaties
  • Bekendheid met toe te passen materialen

Doel van de cursus Veilig werken langs de weg

U wordt tijdens de cursus bekend en vertrouwd gemaakt met hoe u de werkzaamheden langs de weg veilig kunt uitvoeren en hoe u risico’s tijdens het werken langs de weg tot een minimum kunnen beperken. 

Lesaanpak van de cursus Veilig werken langs de weg

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen. 

Cursusduur

1 dag

Waarde nascholing

7 uur (theorie)

Cursuslocatie

Deze opleiding verzorgen wij vanuit ons opleidingscentrum aan de Artemisweg 220 (Bedrijventerrein Flevopoort) te Lelystad. Voor groepen is een speciaal in-company traject beschikbaar dat op elke gewenste plaats in Nederland uitvoerbaar is. In dit geval zijn de cursusdata in overleg vast te stellen.

Kosten

€ 142,50 p.p. (incl. lesmateriaal en lunch)

Exclusief € 24,95 per module verplichte afmeldkosten bij CBR/CCV

Prijzen zijn excl. BTW