Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Wanneer is rijbewijs be nodig?

Sinds 19 januari 2013 is de Derde Europese rijbewijsrichtlijn in werking getreden. Dit houdt voor het besturen van een voertuig met aanhangwagen een aantal veranderingen in.

Om na te gaan of u een rijbewijs be nodig heeft voor het besturen van een auto met aanhangwagen, kunt u de volgende vragen nalopen:

Vraag 1:

Heeft de aanhangwagen een toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg?

JA        Rijbewijs B is voldoende

NEE     Ga door naar vraag 2

Vraag 2:

Is de som van de totale toegestane maximummassa hoger dan 3.500 kg.? (TMM auto +
TMM aanhangwagen)

JA       Ga door naar vraag 3

NEE    Rijbewijs B is voldoende

Vraag 3:

Bedraagt de toegestane maximummassa van de aanhangwagen meer dan 3.500 kg.?

JA       Zie beschrijving onder vraag 5

NEE    In principe rijbewijs BE nodig. De TMM van de oplegger of middenas-   
           aanhangwagen mag wel iets zwaarder zijn dan 3500 kg., indien dat 
           'overgewicht' gedragen kan en mag worden door het trekkend voertuig!

Vraag 4:

Bedraagt de totale toegestane maximummassa van de combinatie tussen 3.500 kg. en 
7.000 kg.?

 

JA       Rijbewijs BE nodig, zie beschrijving onder vraag 5 Let op: De toegestane 
           maximum massa van de oplegger of middenas-aanhangwagen mag wel iets 
           zwaarder zijn dan 7000 kg., indien dat 'overgewicht' gedragen kan en mag 
           worden door het trekkend voertuig!

NEE    Voor combinaties boven de 7.000 kg. is rijbewijs C1E nodig, ga naar vraag 5.

Vraag 5:

Bedraagt de totale toegestane maximummassa van het trekkend voertuig maximaal 7500 kg? En bedraagt de totale toegestane maximummassa van de aanhangwagen niet meer dan
750 kg?

 

JA       Rijbewijs C1 is voldoende.

NEE    Rijbewijs C1E nodig. Bij combinaties waarbij de totale toegestane maximum 
           massa boven 12.000 kg. uitkomt, is rijbewijs CE vereist.

Voor de rijbewijscategorie BE mag de toegestane maximummassa van de oplegger of  middenas aanhangwagen meer bedragen dan 3500 kg mits:

       *         de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of  
                 middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de 
                 toegestane maximummassa van het trekkend voertuig en de massa in    
                 rijklare toestand van het trekkend voertuig en 
       *         de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg..  Bij een overschrijding is rijbewijscategorie C(1)E noodzakelijk.

Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, mag het maximum gewicht hoger zijn dan 7000 kg..

Bezitters van een rijbewijs be aangevraagd voor 19 januari 2013 behouden hun oude rechten.

Voor combinaties met een totale toegestane maximummassa tussen de 3500 kg en de 4250 kg bestaat er ook een rijbewijs B+ code 96. Hiervoor moet men eenzelfde examen afleggen als het BE examen. Wij adviseren dan ook iedereen om dan ook gewoon een BE rijbewijs aan te vragen i.p.v. B+ code 96.

Actie

Rij-instructeur worden?

Dat doe je bij KEMP Vakopleidingen in Lelystad!

Meld je nu aan voor onze instructeursopleiding voor het behalen van de bevoegdheidspas categorie B.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie