Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Veelgestelde vragen rijbewijs BE

Hier vind je de veel gestelde vragen over het halen van het BE-rijbewijs. Wil je meer weten over onze rijlessen? Bekijk dan de pagina van onze rijschool in Almere of de rijschool in Lelystad.

Waarom hebben sommige mensen een BE rijbewijs zonder ooit met een aanhangwagen te hebben gereden?

Sinds 1984 is het rijbewijs gesplitst in aparte categorieën voor B en BE. Wie tot 1984 het rijbewijs B haalde, kreeg ‘E slechts geldig bij B’ er gratis bij. Daarna zijn de eisen als gevolg van Europese regelgeving verscherpt. Daarom moet nu het E-rijbewijs apart worden behaald. Sinds 19 januari 2013 zijn er weer wijzigingen. Via de andere pagina's onder het kopje 'E bij B' leest u alles over de nieuwe eisen.

Kan ik de opleiding en het praktijkexamen rijbewijs BE op één dag doen?

U kunt ervoor kiezen losse lessen te volgen; u betaalt dan € 50,- per uur en € 235,- voor het praktijkexamen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een dagcursus, de kosten hiervan bedragen € 500,-. Dit pakket bestaat uit ca. 6 lesuren (à 60 min.), een lunch en aansluitend het praktijkexamen. Ook kunt u een DUO dagcursus samen met bijvoorbeeld een kennis reserveren. U deelt dan samen met de ander de lestijd. Deze cursus kost  € 345,-. Genoemde prijzen zijn excl. gemixte BTW van 0% en 21% BTW en excl. de kosten van de Eigen Verklaring.

Wanneer kan ik het praktijkexamen rijbewijs BE afleggen?

De doorlooptijden bij zowel het CBR in Harderwijk, Emmeloord als in Eemnes bedraagt ca. 4 à 5 weken.

Waar gaan de lessen vandaan, word ik thuis opgehaald?

Vanwege de planning starten wij in principe vanuit Lelystad bij de rijschool aan de Artemisweg 220. U kunt contact met ons opnemen indien u wenst te vertrekken vanuit Eemnes, Emmeloord, Harderwijk of 't Harde.

Met welke voertuigcombinatie wordt lesgegeven?

Wij maken als trekkend materiaal gebruik van een Mercedes-Benz Vito 116 Cdi en BMW X3 2.0d X-drive, allebei voorzien van een automatische versnellingsbak. Ook rijden we met een VW Golf VII met handgeschakelde versnellingsbak. Met name het achteruitrijden met een automaat is een stuk comfortabeler. Bent u in het bezit van een rijbewijs B handgeschakeld? Dan heeft het rijden met automaat geen gevolgen voor het nieuwe rijbewijs. Er wordt dus een volwaardig BE rijbewijs afgegeven door de gemeente. De aanhangwagens zijn tandemassers van het merk Hapert en Verdonk, voorzien van een gesloten opbouw. Achteruitrijden moet dus 'op spiegels'. Als u daar geen ervaring mee heeft adviseren wij u een intest af te spreken.

Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld?

De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is besloten om deze niet verder aan te passen, maar een derde Europese rijbewijsrichtlijn op te stellen, die de tweede vervangt.

* Wat is het doel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn?

De hoofddoelstellingen van de nieuwe richtlijn zijn: De regels rond het verkrijgen van rijbewijs op Europees niveau meer gelijk te trekken, zodat de inwoners van alle lidstaten zoveel mogelijk dezelfde kennis en vaardigheden bezitten. Ervoor te zorgen dat er een uniform Europees model rijbewijs komt op creditcard formaat. Het verbeteren van de kennis en kunde van de rijexaminatoren. Het nieuwe rijbewijs beter te beschermen tegen fraude.

* Wanneer is de derde rijbewijsrichtlijn in werking getreden?

De derde rijbewijsrichtlijn is met ingang van 19 januari 2013 in werking getreden.

* Wat zijn de gevolgen van de derde Europese rijbewijsrichtlijn?

Als gevolg van de derde rijbewijsrichtlijn worden enkele nieuwe rijbewijscategorieën ingevoerd. Daarnaast wordt de minimum leeftijd bij een aantal categorieën verhoogd en wijzigen sommige bevoegdheden die aan een categorie kunnen worden ontleend. Bij dit laatste geldt overigens dat als u voor 19 januari 2013 al in het bezit was van een bepaalde rijbewijscategorie, u de oude bevoegdheden houdt.

* Ik heb categorie BE. Kan ik na 19 januari 2013 nog steeds mijn caravan rijden?

Voor u verandert er niets in uw bevoegdheden. Als u nu deze combinatie (van trekkend voertuig en caravan) mag besturen, mag dit ook na 19 januari 2013.

*  Ik heb categorie B. Mag ik wel met een caravan rijden die zwaarder is dan mijn auto?

U mag sinds 19 januari 2013 met categorie B een combinatie (van trekkend voertuig en in dit geval een caravan) rijden met een totaal toegestane maximum massa van 3500 kg, mits uw auto dit volgens de kentekenpapieren ook mag.

* Hoe weet ik of voor mij de nieuwe of de oude categoriebeschrijving geldt?

Op de achterkant van uw rijbewijs staan de categorieën vermeld. Achter het plaatje van de categorie staat een datum. Dit is de datum van afgifte van de categorie. Daarachter staat de datum tot wanneer de categorie geldig is. Als de datum van afgifte van de categorie voor 19 januari 2013 ligt, gelden de bevoegdheden van voor deze datum. Behalve als de nieuwe bevoegdheden voor u gunstiger zijn, gelden deze.

* Moet ik straks ook een nieuw rijbewijs aanvragen?

Als uw rijbewijs voor 19 januari 2013 geldig was, verandert de nieuwe regelgeving daar niets in.
Uw huidige rijbewijs blijft geldig en u hoeft alleen een nieuw rijbewijs aan te vragen als dit in verband met het verstrijken van de geldigheidsduur of andere redenen noodzakelijk is.

 * Met welke aanhangers mag ik rijden met alleen rijbewijs B?

De rijbewijscategorie B voor de personenauto blijft grotendeels hetzelfde als voorheen. De toegestane maximummassa van het samenstel van trekkend voertuig en aanhangwagen of oplegger met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg blijft 3500 kg. De regel dat de toegestane maximummassa van de aanhangwagen of oplegger niet meer mag bedragen dan de ledige massa van het trekkend voertuig komt te vervallen. Met de categorie B is het altijd toegestaan om een aanhangwagen of oplegger voort te bewegen met een toegestane maximummassa van ten hoogste 750 kg..
 Er wordt een nieuwe categorie B met code 96 ingevoerd. Onder deze categorie valt een combinatie van een auto en aanhangwagen of oplegger met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg die samen een toegestane maximummassa tussen de 3500 kg en 4250 kg hebben. Het examen voor de categorie B met code 96 is gelijk aan het examen voor de categorie BE. De persoon die dit examen heeft gehaald, mag bij de aanvraag van het rijbewijs zelf kiezen wat hij liever wil: BE of B met code 96. Er wordt echter geen automatische keuze ingebouwd voor B met code 96. Dit betekent dat in eerste instantie altijd rijbewijscategorie BE wordt afgegeven, tenzij de aanvrager van het rijbewijs zelf verzoekt om rijbewijs B met code 96 te krijgen.

* Gewijzigd voor 'E bij B' per 19 januari 2013

in de categorie BE mag de toegestane maximummassa van de oplegger of aanhangwagen voortaan niet meer bedragen dan 3500 kg.. Voor de oplegger of middenasaanhangwagen is hierop wel een uitzondering mogelijk. De toegestane maximummassa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer zijn dan 3500 kg. als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet meer bedragen dan het verschil tussen de toegestane maximummassa van het trekkend motorrijtuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig. de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet meer bedragen dan 3500 kg., de toegestane maximum aslast van de oplegger of middenasaanhangwagen en de toegestane maximummassa van het trekkend motorrijtuig tezamen mag niet meer zijn dan 7000 kg..
De geldigheidsduur van het rijbewijs is tien jaar.

Welke documenten heb ik nodig om het examen aan te vragen?

Om het examen aan te vragen ontvangen wij het liefst een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt uw persoonsgegevens per e-mail of telefonisch doorgeven. Wij hebben nodig: Uw BSN (Burger Service Nummer), uw geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer(s).

Welke documenten heb ik nodig om het examen af te leggen?

Op de praktijkexamendag dient u de volgende documenten aan de examinator te overleggen: een geldig Nederands rijbewijs B (dit is tevens het identificatiebewijs) en de examenoproep inclusief tien medische vragen die u aan tafel bij de examinator dient te voorzien van uw handtekening. Als u de Eigen Verklaring via de website van het CBR met uw DigiD heeft afgehandeld dan hoeft u op de examendag geen handtekening meer te zetten onder de 10 vragen. De oproep ontvangt u per e-mail. U krijgt na het examen geen uitslagformuier mee van het CBR. Indien gewenst wordt een uitslagformulier rechtstreeks per e-mail naar u toegestuurd. U moet dan wel uw e-mailadres aan onze rijschool hebben doorgegeven!

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Vakopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie