Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Subsidie touringcar

Stichting Logistiekfonds Nederland (SLN) helpt bedrijven in het personenvervoer vooruit door effectief gebruik van subsidiemogelijkheden voor opleidingen die de vakbekwaamheid en veiligheid van medewerkers verbeteren. Bovendien dragen de opleidingen bij aan de versterking van het imago en verduurzaming van deze sector. Het gaat hier om een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot maximaal 40% van de opleidings-, examen en administratiekosten. Stichting Logistiekfonds Nederland wijst u de weg door het complexe subsidieaanvraagtraject.

ESF subsidie in 3 fases

  1. Medewerker gaat opleiding volgen
  2. Aanvraagformulier ESF Subsidie met bijlagen zo snel mogelijk na afronding opleiding indienen
  3. Het streven is om binnen 30 dagen de beoordeling en uitbetaling voorschot rond te krijgen

Fase 1: Medewerker gaat opleiding volgen

Stichting Logistiekfonds Nederland heeft een lijst met erkende opleidingen Controleer vooraf of de opleiding hiertoe behoort. De opleiding dient  te voldoen aan marktconformiteit. (zie marktconformiteit)

Fase 2: Aanvraagformulier ESF Subsidie met bijlagen zo snel mogelijk na afronding opleiding indienen

Stichting Logistiekfonds Nederland publiceert de laatste versies van het
Aanvraagformulier ESF Subsidie met bijlagen op www.logistiekfonds.nl. U kunt de formulieren downloaden, digitaal invullen, printen en sturen naar Stichting
Logistiekfonds Nederland, Postbus 79, 7440 AB te Nijverdal.
Bij het Aanvraagformulier ESF Subsidie voegt u de volgende bijlagen:

  • Originele of gewaarmerkte kopie facturen van opleiding en eventueel examen
  • Originele of gewaarmerkte kopie betalingsbewijzen
  • Werknemersverklaring
  • Werkgeversverklaring; middels kopie loonstrook ten tijde van opleiding/examen
  • Presentielijst en/of kopie van diploma c.q. certificaat van de betreffende opleiding
  • Kopie geldig identiteitsbewijs of rijbewijs (voor- en achterzijde) van alle deelnemende cursisten

Alle originele stukken die gebruikt worden voor de aanvraag moeten tot en met 31  december 2020 bewaard worden.

Fase 3: Beoordeling en uitbetaling voorschot binnen 30 dagen na indienen aanvraag
Heeft  u uw subsidieaanvraag bij ons ingediend, dan controleert de Stichting  Logistiekfonds Nederland of uw aanvraag compleet is. Over eventuele  tekortkomingen ontvangt u bericht, zodat u de aanvraag alsnog kunt  completeren.
Is uw aanvraag compleet, dan ontvangt u een factuur voor  onze kosten (over deze kosten ontvangt u ook ESF Subsidie). Na  ontvangst van dit bedrag streven we ernaar het voorschot van 50% van de  door u ingediende declaratie (inclusief de administratiekosten) binnen  30 dagen op het door u opgegeven rekeningnummer te storten. Het restant  (50%) ontvangt u na afloop van het tijdvak van de ESF Subsidie (1  november 2012), afhankelijk van het Agentschap SZW.

Let op: Opleiding, training of cursus dienen afgerond te zijn op 1 augustus 2012.
Er is geen nieuw budget door Brussel beschikbaar gesteld. 

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie