Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Praktijkopleiding D en D1

De rijopleiding D

Wij adviseren met de rijopleiding te starten zodra u vak 1 (verkeer en techniek) en vak 2 (overige zaken) heeft behaald. Beide vakken kennen een geldigheid van twee jaar. Vak 3 (casestudies) en de beide toetsen hebben ook een geldigheid van twee jaar en mogen op een willekeurig moment – dus ook na het praktijkexamen – worden afgelegd. Indien u al in bezit bent van rijbewijs D en een praktijkexamen 'E' wilt afleggen wordt u ook zonder geldige uitslagen of zonder vakdiploma tot dit examen toegelaten. U kunt hiervoor het 'DE' examen doen of indien u over een 'C' rijbewijs beschikt praktijkexamen 'CE'. Een proefles autobus van twee uur kost € 159,- (excl. BTW). 

Verschillende opleidingsmogelijkheden

U kunt bijvoorbeeld reguliere praktijklessen volgen van 2 uur en dan 1 of 2 keer per week rijden. Het examen wordt tijdens de opleiding in overleg met de instructeur aangevraagd zodra u op het juiste niveau bent.
De compactopleiding is een verkorte rijopleiding. Voor deze opleiding doet u eerst een intest van 2 uur (€ 159,-) waarin de instructeur bepaalt hoeveel lesuren u nodig heeft om het examen met goed gevolg af te kunnen leggen. Daarna wordt in overleg de opleiding ingedeeld en het praktijkexamen aangevraagd en kunt u in een kort tijdsbestek het rijbewijs behalen. Meestal zal dit een pakket zijn met 28 rijlessen.

Wanneer rijbewijs D1

Trekkend voertuig: 
maximaal 16 personen exclusief bestuurder
maximaal 8 meter lang
Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg

Wanneer rijbewijs D

Trekkend voertuig: 
meer dan 8 personen exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 24 jaar (vanaf 21 jaar mits vakbekwaamheid. In het kader van een experiment vanaf 18 jaar, voorwaarde deelname experiment en vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar (incl. medische keuring)
Examen: theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg

Medisch traject

Voordat u een praktijkexamen kunt doen, moet u zich laten keuren. Als uw keuring voor autobus (of vrachtauto) niet langer dan drie jaar oud is, kunt u volstaan met een ingevulde Eigen Verklaring. Deze wordt dan door ons naar de medische afdeling van het CBR opgestuurd. Deze Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij onze rijschool. Ook de keuring kan bij ons plaatsvinden. Iedere maand bezoekt een ARBO gecertificeerde arts onze rijschool. U ontvangt na ca. twee weken een brief retour van het CBR met daarin de 'verklaring van geschiktheid' of een doorverwijzing naar een specialistische arts. De goedkeuring is één jaar geldig.

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie