06 290 086 00036 538 44420320 218 080info@kemp.eu

WRM cursus 45, ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems)

2016-05-10 08:30:00

WRM : ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems): 2 dagdelen (ook geldig voor RIS)

Ben je instructeur en wil je WRM punten sparen en een leuke en leerzame cursus volgen, neem dan contact op met ons. Op dinsdag 10 mei draaien wij de WRM cursus ‘ADAS, Advanced Drivers Assistance Systems)‘ in Lelystad. Let op: Je kunt in een cyclus van 5 jaar een bepaalde cursus slechts één keer volgen om mee te laten tellen voor de WRM. Check dus zelf of je deze cursus reeds eerder hebt gevolgd in de huidige cyclus. De cursus telt tevens mee voor de RIS bijscholing.

Korte omschrijving van theoriebijscholing ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems):
Rijschoolhouders en rijinstructeurs kopen steeds modernere auto’s. De meest technische snufjes zijn tegenwoordig aanwezig op de auto. Het CBR gaat op de technologische ontwikkeling  aansluiten door het gebruik van deze hulpsystemen tijdens het CBR examen toe te staan.
De leerling voorbereiden op het toepassen en het gebruik tijdens autorijden is een nieuw lesonderwerp op de instructiekaart.

Aanpak
De aanpak kan als volgt ingevuld worden:
Meest voorkomende systemen bespreken met  behulp van foto- en filmmateriaal. Casussen: op welke manier bereid je een leerling voor in  het omgaan met de diverse systemen. In groepen van gemiddeld 4 deelnemers diverse systemen uitwerken.
Tevens een praktijkgedeelte: rijden met een auto met geavanceerde snufjes waarbij deelnemers kunnen ervaren wat de voordelen en nadelen zijn.

Leerdoelen
1. De rijinstructeur kan benoemen wat ADAS betekent en heeft kennis van de systematiek van ADAS, het belang en gebruik van ADAS en de toepassing van het gebruik van ADAS door de leerling.
2. De rijinstructeur heeft globale kennis van de systematiek van ITS
3. De rijinstructeur kan voorbeelden geven van hulpsystemen die handmatig en systemen die softwarematig ingeschakeld en uitgeschakeld kunnen worden.
4. De rijinstructeur kan het verschil aangeven tussen hulpsystemen die de rijtaak ondersteunen en systemen die de rijtaak vervangen.
5. De rijinstructeur kan voorbeelden noemen van hulpsystemen die: signaleren/informeren/waarschuwen.
6. De rijinstructeur kan voorbeelden noemen van hulpsystemen die: ondersteunen/corrigeren.
7. De rijinstructeur kan voorbeelden noemen van hulpsystemen die de rijtaak overnemen.
8. De rijinstructeur kan de (globale) werking van veel voorkomende ADAS-systemen beschrijven.
9. De rijinstructeur is in staat om de ADAS-systemen in de praktijk (van de rijopleiding) toe te passen.
10. De rijinstructeur kan verklaren wat ADAS betekent in relatie tot de verkeerstaak voor de beginnende bestuurder.
11. De Rijinstructeur kan aangeven welke systemen tijdens een examen gebruikt mogen worden en de wijze waarop deze gebruikt mogen worden, en is op de hoogte van wat het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen betekent.
12. De rijinstructeur kan de ITS-systemen benoemen die primair gericht zijn op verkeersveiligheid
13. De Rijinstructeur is op de hoogte op welke wijze het juridisch bestuurdersschap bij het gebruik van ADAS systemen is geregeld.