WRM Bijscholing 08: Stagementor

WRM: Stagmentor: 4 dagdelen (ook geldig voor RIS)

Ben je instructeur en wil je WRM punten sparen en een leuke en leerzame cursus volgen, neem dan contact op met ons. Op dinsdag 21 mrt. draaien wij de WRM cursus ‘Stagementor‘ in Lelystad. Let op: Je kunt in een cyclus van 5 jaar een bepaalde cursus slechts één keer volgen om mee te laten tellen voor de WRM. Check dus zelf of je deze cursus reeds eerder hebt gevolgd in de huidige cyclus. De cursus telt tevens mee voor de RIS bijscholing.

Leerdoelen bijscholing WRM 08 Stagementor: 4 dagdelen
1. De stagementor ordent de te behandelen oefentaken in een lesprogramma van makkelijk naar moeilijk.
2. De stagementor plant een aantal lesactiviteiten waarin de stagiaire lestaken leert op een steeds moeilijker/complexer niveau.
3. De stagementor werkt in de voorbereiding van zijn programma en de afzonderlijke lessen toe naar de exameneisen, gebruikmakend van het standaard-beoordelingsprotocol.
4. De stagementor plant verschillende lesroutes die passen bij de in het programma aan te leren lestaken.
5. De stagementor maakt bij het kiezen van lesactiviteiten een verantwoorde mix tussen voordoen, uitleg geven en opdrachten geven.
6. De stagementor zorgt ervoor dat het lesvoertuig technisch in orde is en er verzorgd uit ziet. Hij gaat na of de gebruikte leermiddelen beschikbaar zijn en werken.
7. De stagementor heeft de activiteiten zo gepland en voorbereid dat er weinig effectieve lestijd verloren gaat.
8. De stagementor zorgt bij afwijken van de planning ervoor dat overlast voor de stagiaire wordt vermeden.
9. De stagementor maakt na afloop van de les een vervolgafspraak met de stagiaire.
10. De stagementor maakt concrete en functionele afspraken met de stagiaire.
11. De stagementor geeft aan wat er in de afzonderlijke lesonderdelen aan bod komt en in welke volgorde. Hij beoordeelt de les van de stagiaire hierop en begeleidt op passende momenten desgewenst de stagiaire naar het gewenste niveau (rijinstructeur – mentor – coach).
12. De stagementor gaat na of de uitleg en de demonstratie conform de richtlijnen in de Rijprocedure gegeven worden en stuurt dit waar nodig bij.
13. De stagementor gaat na of de uitleg en de demonstratie conform de richtlijnen in de handelingsanalyse gegeven worden en stuurt dit waar nodig bij.
14. De stagementor stelt het leerresultaat vast, bespreekt essentiële zaken met de stagiaire en vult dit in op het beoordelingsprotocol.
15. De stagementor gaat samen met de stagiaire na hoe het leerproces is verlopen.
16. De stagementor houdt tijdens de les relevante gebeurtenissen bij in het lesgedrag van de stagiaire.
17. De stagementor geeft een beschrijving van het waargenomen lesgedrag van de stagiaire en bespreekt deze waarnemingen met de stagiaire.
18. De stagementor vat zijn observaties samen op het evaluatieformulier. De stagementor bespreekt de resultaten zodanig met de stagiaire dat deze aanknopingspunten heeft voor verbetering van het lesgedrag.

Tijdens de bijscholing Stagementor leer je hoe je een aanstaande rijinstructeur op een goede en effectieve manier kunt begeleiden bij het lopen van zijn stage in fase 3. Aan het einde van de stage dient hij/zij examen te doen bij het IBKI. Om ervoor te zorgen dat het examen succesvol wordt afgesloten dien jij als stagementor goed op de hoogte te zijn van de hieraan gestelde eisen. En aangezien het examen voor stagiaires exact gelijk is aan de praktijkbegeleiding van bestaande rijinstructeurs, sla je dus eigenlijk meteen 2 grote vliegen in 1 klap! Je volgt namelijk bijscholing en tegelijkertijd bereid je jezelf voor op je eigen praktijktoets. De bijscholing is ook geldig voor RIS rijinstructeurs.
Zoals bekend dient een stagementor ten minste drie jaar in het bezit te zijn van een WRM-certificaat om daadwerkelijk nieuwe instructeurs te begeleiden met hun stage.

Doelgroep
Rijinstructeur categorie A, B, C, D, E.

Vereist ingangsniveau deelnemers
Geldige bevoegdheidspas rijinstructeur.

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie