Vakbekwaamheid 1, 2 en 3

Vrachtauto en autobus, dagopleiding

(Verkeer, Techniek, Administratie en casussen)

Start zaterdag 2 september

 
Verkeer & Techniek goederen- en personenvervoer (RV1 en RV1-light)
en
Administratie goederenvervoer (V2C+V3C) en personenvervoer (V2D+V3D)

Lessen RV1 Verkeer, RV1 Techniek en V2C/R2C (Administratie): 02/09, 07/09, 08/09, 09/09, 04/09 en 05/09

Lessen V2D/R2D (Administratie, extra voor bus/personenvervoer): 06/09

Examens voor rijbewijs met en zonder code 95, module RV1 (en RV1-light), R2C, V2C/V3C of R2D, V2D/V3D: In overleg

Totale kosten vak 1:    € 650,- incl. lesmateriaal en theorie-examen

Totale kosten vak 2:    € 400,- incl. lesmateriaal en theorie-examen

Totale kosten vak 3:    € 200,- incl. lesmateriaal en theorie-examen

of

Privé les
theorie (vak 1 (RV1), 2 (V2C/V2D) of 3 (V3C/V3D): € 60,- per uur

Alleen examen RV1, R2C, V2C, R2D of V2D (zelfstudie): € 99,95 per examen

Alleen examen V3C of V3D (zelfstudie): € 109,95 per examen

De exameneisen waaraan C1 en C kandidaten moeten voldoen zijn grotendeels gelijk. Dit geldt ook voor D1 en D kandidaten. Het theorie-examen RV1 bestaat uit het onderdeel Verkeer en het onderdeel Techniek. Alleen in de exameneisen van het onderdeel Techniek is een aantal onderwerpen niet van toepassing op de
rijbewijscategorieën C1 en D1. 

Voor de categorieën C1 en D1 is een RV1-light examen ontwikkeld. Dit examen
bestaat uit 40 vragen, waarvan 25 vragen gaan over het onderdeel Verkeer en 15
vragen gaan over het onderdeel Techniek. Voor kandidaten die na het behalen van het C1 of D1 rijbewijs willen doorstromen naar respectievelijk C of D is het RV1-plus examen ontwikkeld. Dit examen bevat 20 vragen over het onderdeel Techniek.

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie