Rijoptimalisatie W02 (code 95)

Nascholing Code 95

Gepubliceerd is de eerstvolgende mogelijkheid op zaterdag met ons lesvoertuig. Indien u doordeweeks kunt plannen en/of een eigen voertuig (combinatie) beschikbaar heeft dan zijn wij nog flexibeler!

 Verplichte nascholing zonder zorgen, efficiënt en tegen lage kosten

Het pakket bestaat uit 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden
gevolgd. Van de vijf dagen nascholing dient er minimaal één praktijkdag te
worden afgenomen. U bepaalt in welk tempo de modules worden gevolgd,
bijvoorbeeld 1 dag per jaar.
De praktijkmodule bestaat uit 4½ uur zelfstudie via E-learning en 2½ uur individuele praktijkles BBS (Behavior Based Safety). I.v.m. mogelijke steekproeven van CCV dient men een kwartier voor en een kwartier na de rit aanwezig te zijn.
Module 1, 2 , 4 en 5 zijn theoriemodules die wij iedere drie weken aanbieden. Dit betekent dat wij een chauffeur de volledige 35 punten binnen drie maanden kunnen laten sparen. Module 3 (CCV-code V06e) is namelijk op ieder moment te plannen. Bij de praktijkdag kunt u gebruik maken van een eigen voertuig, van de werkgever of van ons.

Nascholing chauffeurs voor Code 95 met Rijoptimalisatie, schadeprefentief rijden (praktijk, 7 punten)

Een betere rijstijl zorgt voor meer veiligheid in het verkeer. De regelwetgeving voor bus en vrachtwagenchauffeurs is vanuit de EU aangescherpt. Zo is de invoering van richtlijn code 95 bedoeld om beroepschauffeurs vakbekwaam te maken en te houden. Rijoptimalisatie/schadeprefentief rijden (voorheen Behavior Based Safety, BBS) is één van de onderdelen van de nascholing.
Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die in het kader van Behaviour Based Safety een periodieke evaluatie van vaardigheden behoeven. Deze training is voornamelijk op het verkeers(veilig)gedrag van de chauffeur gebaseerd. Doelstelling van deze cursus is het signaleren en evalueren van individuele sterkten en leemten van de beroepschauffeur, en verbeteren van gedragshoudingen. Cursisten leren defensief deel te nemen aan het verkeer en gaan begrijpen wat de consequenties zijn van – naast het eigen verkeersgedrag op de veiligheid – tevens op het milieu en de organisatie waarvoor zij werken. Zij leren rekening te houden met (kwetsbare) medeweggebruikers en in uiteenlopende verkeersomstandigheden schades en ongevallen te voorkomen. 
Door onze ‘opgeknipte’ versie, e-learning vooraf en 2½ uur netto rijtijd, betreft dit een zeer flexibele invulling van de training. De theorie wordt in de e-learning van 4½ uur op individuele basis ingevuld. Deze werkwijze maakt het mogelijk dat de chauffeur geen 7 uur onderweg is om zijn bijscholingspunten te sparen. In het praktijkdeel is ruimte voor het bespreken en oefenen van individuele leerbehoeften.

Trainingsonderdelen 
- Toelichting Richtlijn vakbekwaamheid
- Actuele informatie verkeerswet- en regelgeving 
- Zit- en stuurhouding
- Kijken, waarnemen, observeren en concentreren
- Defensief en anticiperend deelnemen aan het verkeer
- Gevaarherkenning en risicoperceptie
- Beroepshouding, representativiteit
- Brandstofbesparing
- Dimensietraining
- Risicovolle situaties in de dagelijkse beroepsuitoefening

Prijzen:

Compleet 35 uur nascholing code 95 (met of zonder E-learning): € 750,00 (of € 795,00 BTW-vrij)

Los, 7 uur nascholing theorie (met of zonder E-learning): € 142,50 (of € 150,00 BTW-vrij)

Los, Rijoptimalisatie/schadeprefentief rijden met of zonder E-learning M3, E-learning en 2,5 uur praktijk: € 275,00 (of € 290,00 BTW-vrij) 
Los, HNR (Het Nieuwe Rijden met of zonder E-learning M3, E-learning en 2,5 uur praktijk): € 275,00 (of € 290,00 BTW-vrij)

Exclusief € 23,45 (of € 24,85 BTW-vrij) per module verplichte afmeldkosten bij CBR/CCV

Bij de praktijkdag HNR gaan wij er vanuit dat u met een eigen voertuig of van de werkgever rijdt. Het is verplicht dat betreffend voertuig is voorzien van een verbruiksmeter. Optioneel kunt u kiezen voor een vrachtauto of autobus van onze rijschool. De kosten hiervoor bedragen € 82,50 (of € 95,00 BTW-vrij). Bij Rijoptimalisatie/schadeprefentief rijden is de meetapparatuur niet verplicht. De cursus die aangemeld is moet ook worden afgenomen. Wisselen van cursus kan tot 10 dagen voor de praktijkdag.

Alle prijzen zijn excl. BTW (tussen haakjes BTW-vrij)

Wij zijn gecertificeerd voor de volgende nascholingscursussen THEORIE:

U01 ADR inclusief Nascholing (ook Verlenging)
U23 Digitale tachograaf en boordcomputers
U21 EHBO/BHV
U14* Communicatieve vaardigheden
U45* Actualisering kennis vakbekwaamheid
U47* Verkeerseducatie
N16 Lading zekeren
N70 Leefstijl
N90 Chauffeursdag 
N134 Veilig werken langs de weg

* Met en zonder e-learning (dus keuze opgeknipt 4,5 uur zelfstudie en 2,5 uur in de klas of 7 uur in de klas)

Wij zijn gecertificeerd voor de volgende nascholingscursussen PRAKTIJK:

W01* Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden voor chauffeurs (vrachtauto en autobus)
W02* Rijoptimalisatie/schadeprefentief rijden voor chauffeurs (vrachtauto en autobus)
W05 Manoeuvreren

* Met en zonder e-learning (dus keuze opgeknipt 4,5 uur zelfstudie en 2,5 uur achter het stuur of 7 uur rijden met twee chauffeurs)

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie