Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Veel gestelde vragen motorrijbewijs halen

Hier vind je de veel gestelde vragen over het halen van het motorrijbewijs. Wil je meer informatie over motorrijlessen bij KEMP Rijopleidingen? Bekijk de voordelen op de pagina over Almere of Lelystad.

Vanaf welke leeftijd mag ik motorrijles nemen?

Tegenwoordig mag je rijles nemen vanaf 17 jaar. Je wordt echter toegelaten tot het praktijkexamen als je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt. je doet dan examen op een lesmotor van de categorie A1.

Moet ik theorie-examen afleggen voor motorrijbewijs (A) als ik al een autorijbewijs heb?

Ja, je moet bij het praktijkexamen verkeersdeelneming een geldig theoriecertificaat A aan de examinator tonen. Je mag wel met een geldig rijbewijs B alvast met de praktijklessen starten en zelfs afrijden voor de bijzondere verrichtingen. Als je het gefaseerde traject volgt middels A1, A2 naar A-onbeperkt. In dat geval doe je alleen theorie-examen voor A1.

Verschilt het theorie-examen voor de motor veel van het theorie-examen voor de auto?

Hoewel veel verkeersregels voor auto en motor hetzelfde zijn, zijn er bij het theorie-examen voor de categorie A diverse vragen die specifiek gericht zijn op het rijden met een motorfiets, zoals de plaats op de weg, het gebruik van de remmen e.d..

Hoeveel punten heb ik nodig om te slagen voor mijn theorie-examen?

Je dient minimaal 44 van de 50 gestelde vragen juist te beantwoorden om te slagen voor dit examen.

Kan ik slechts JA/NEE vragen verwachten op mijn theorie-examen?

Nee, je krijgt ca. 35 JA/NEE vragen. De andere 15 vragen zijn A,B,C- en invulvragen. Bij het laatste soort vragen dien je een bepaalde snelheid, afstand, promillage enz. in te vullen.

Op welke manier kan ik me voorbereiden op het theorie-examen?

Een theorie zelfstudiepakket à € 105,00 bestaat uit een Internetbox (leerboek en 15 uur theoriekaart met 20x50 vragen) en een theorie-examen motor. Mocht je nog een vragenboek, cd-rom of ander lesmateriaal wensen, dan kun je dit bij ons aanschaffen.Indien je slaagt voor het theorie-examen dien je het motorrijbewijs binnen anderhalf jaar te behalen. Zowel voor de getrapte motorrijopleiding als directe instroom in A-onbeperkt doe je slechts één keer theorie-examen.

Waar kan ik theorie-examen afleggen?

O.a. in Amsterdam, Leusden, Utrecht, Apeldoorn en Zwolle.

Ben ik altijd geslaagd als ik vijf bijzondere verrichtingen ‘goed’ heb uitgevoerd?

Nee, als je nl. uit cluster 2, 3 of 4 beide oefeningen onvoldoende beheerst, is dit examenonderdeel onvoldoende en dien je herexamen te doen! Als cluster 1 onvoldoende is (dit bestaat uit slechts één onderdeel) en verder nog maximaal één andere verrichting onvoldoende is, ben je wel geslaagd!

Hoeveel praktijklessen heb ik nodig?

Dit is van meerdere factoren afhankelijk. Hier is pas een wijs antwoord op te geven zodra de instructeur met jou heeft gereden. Hiervoor adviseren wij, ongeacht of je eerder op een motor hebt gereden, een intest te doen. Je krijgt dan een privéles waarbij de instructeur op ons van de openbare weg afgesloten oefenterrein de les met jou begint. Deze intest duurt anderhalf uur en indien nodig spreek je daarna nog een individuele les af, of je kiest losse praktijklessen, één van onze pakketten of je schrijft in voor onze snelopleiding.

Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld?

De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is besloten om deze niet verder aan te passen, maar een derde Europese rijbewijsrichtlijn op te stellen, die de tweede vervangt.

Wat is het doel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn?

De hoofddoelstellingen van de nieuwe richtlijn zijn: De regels rond het verkrijgen van rijbewijs op Europees niveau meer gelijk te trekken, zodat de inwoners van alle lidstaten zoveel mogelijk dezelfde kennis en vaardigheden bezitten. Ervoor te zorgen dat er een uniform Europees model rijbewijs komt op creditcard formaat. Het verbeteren van de kennis en kunde van de rijexaminatoren. Het nieuwe rijbewijs beter te beschermen tegen fraude.

Wanneer is de derde rijbewijsrichtlijn inwerking getreden?

De derde rijbewijsrichtlijn is met ingang van 19 januari 2013 inwerking getreden. Directe instroom in A2 is mogelijk sinds 31 dec. 2013.

Wat is nieuw per 12 juli 2017:

Door een doorvoering van de Europese rijbewijsrichtlijn staat het hele rijbewijstraject voor de voor behalen van het motorrijbewijs op z’n kop. Hierbij is het nu mogelijk om al op je 21e examen te doen voor de zware motorcategorie A maar wel met een beperking. Als je het A-rijbewijs behaalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2). Deze code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Je mag dan ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen. Deze wijziging is zo nieuw dat het zelfs nog niet mogelijk is om bij het CBR hiervoor examens te reserveren (zie https://www.cbr.nl/nieuws.pp?id=1450).
Zodra er meer nieuws is hoe deze wijziging definitief zal uitpakken, zullen wij dat op onze website vermelden. Hieronder staat het stappenplan voor het behalen van het motorrijbewijs zoals het nu op rijbewijs.nl (https://rijbewijs.nl/rijbewijs-halen/halen-per-categorie/motorrijwiel/) staat:

Rijbewijs A1
Theorie-examen: Vanaf 17 jaar

Praktijkexamen: Vanaf 18 jaar

Bevoegdheden: Je mag met deze rijbewijscategorie een motor van maximaal 125 cc, een maximaal vermogen van 11 kW en maximaal 0,1 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag je hiermee een motor met volledige elektrische aandrijving besturen, als deze een maximaal vermogen van 11 kW en minder dan 0,1 kW per kilo ledig gewicht heeft. Tot slot mag je een gemotoriseerde driewieler met maximaal 15 kW besturen.

Rijbewijs A2
Theorie-examen: vanaf 17 jaar. Ben je al 2 jaar in het bezit bent van rijbewijscategorie A1? Dan hoef je geen theorie-examen voor A2 te doen.

Praktijkexamen: vanaf 20 jaar.

Bevoegdheden: Je mag met de rijbewijscategorie A2 een motor met een maximaal vermogen van 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag de motor niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

Rijbewijs A

Theorie-examen: alleen als je nog niet in het bezit bent van rijbewijscategorie A2 of A1. Dit kan dan vanaf 21 jaar.

Praktijkexamen: vanaf 21 jaar. Ben je al 2 jaar in het bezit van rijbewijs A2? Dan mag je een motor met onbeperkt vermogen besturen. Ben je nog niet 2 jaar in het bezit van de categorie A2? Dan mag je alleen motoren besturen voor de categorie A1 en A2 totdat je 24 jaar bent. Je krijgt de categorie A met de code 80 (alleen 3-wielige voertuigen) op het rijbewijs.

Bevoegdheden: Met deze rijbewijscategorie mag je een motor met onbeperkt vermogen besturen, maar ook een gemotoriseerde driewieler met meer dan 15 kW.

Wat zijn de gevolgen van de derde Europese rijbewijsrichtlijn?

Als gevolg van de derde rijbewijsrichtlijn zijn enkele nieuwe rijbewijscategorieën ingevoerd. Daarnaast is de minimum leeftijd bij een aantal categorieën veranderd en wijzigen sommige bevoegdheden die aan een categorie kunnen worden ontleend. Bij dit laatste geldt overigens dat als je voor 19 januari 2013 al in het bezit was van een bepaalde rijbewijscategorie, de oude bevoegdheden behouden blijven.

Hoe lang is mijn rijbewijs A geldig?

De rijbewijzen A1, A2 en A zijn allemaal 10 jaar geldig.

Hoe zit het met gemotoriseerde driewielers?

Sinds 2013 vallen de gemotoriseerde driewielers onder categorie A1 of A, afhankelijk van het vermogen van het voertuig. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet je rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dien je A te halen.

Wat zijn de specifieke eisen aan de motoren van deze drie categorieën?

Voertuigen per rijbewijscategorie:

A1

  • Motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
  • Motorrijwielen met een volledig elektrische aandrijving met een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
  • Gemotoriseerde driewielers met een maximumvermogen van 15 kW.

A2

  • Motorrijwielen met een maximumvermogen van 35 kW
  • Motorrijwielen met een vermogen/gewichts-verhouding van minder dan 0,2 kW per kg, die niet zijn afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

A

 

  • Motorrijwielen met onbeperkt vermogen en gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW.

Welke documenten heb ik nodig om het examen aan te vragen?

Om het examen aan te vragen ontvangen wij het liefst een kopie van je identiteitsbewijs. Je kunt je persoonsgegevens per e-mail of telefonisch doorgeven. Wij hebben nodig: Je BSN (Burger Service Nummer), je geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer(s).

Welke documenten heb ik nodig om het examen af te leggen?

Op de praktijkexamendag dien je de volgende documenten aan de examinator te overleggen: een geldig Nederands rijbewijs B (dit is tevens het identificatiebewijs) en de examenoproep inclusief tien medische vragen die je aan tafel bij de examinator dient te voorzien van je handtekening. Als je de Eigen Verklaring via de website van het CBR met je DigiD hebt afgehandeld dan hoef je op de examendag geen handtekening meer te zetten onder de 10 vragen. De oproep ontvang je per e-mail. Je krijgt na het examen geen uitslagformuier mee van het CBR. Indien gewenst wordt een uitslagformulier rechtstreeks per e-mail naar je toegestuurd. Je moet dan wel je e-mailadres aan onze rijschool hebben doorgegeven!

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie