Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Veelgestelde vragen

Ruim 20 veel gestelde vragen over de 'Richtlijn vakbekwaamheid' 

1, Wat betekent de invoering van de Richtlijn voor ervaren chauffeurs?

De Richtlijn verplicht iedereen die in het bezit is van een chauffeursdiploma nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan deze verplichting, is uw chauffeursdiploma ongeldig en mag u geen beroepsvervoer meer verrichten. Deze verplichting geldt overigens voor chauffeurs uit alle EU landen. U heeft zeven jaar de tijd om te voldoen aan de eerste
nascholingsplicht (35 uur nascholing). Daarna moet u iedere vijf jaar 35 uur
nascholing volgen.

2, Vanaf wanneer is de verplichting ingegaan?

Bus- en touringcarchauffeurs moeten sinds september 2008 nascholing volgen. Vrachtautochauffeurs sinds maart 2009.

3, Waaruit bestaat de nascholingscursus?

In de nascholing gaat het vooral om zaken die een bijdrage leveren aan een veilige deelname aan het verkeer en brandstofbesparing. Van de 35 uur in vijf dagen dient u minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een praktijkdag HNR (Het Nieuwe Rijden) of een verhoogde rijvaardigheidstraining. Deze praktijktraining is mogelijk met voertuigen van het (transport)bedrijf of met voertuigen van onze rijschool.

4, Waarom moet ik nascholing volgen?

De invoering van de Richtlijn moet leiden tot een verkeersveiliger Europa. Jaarlijks verongelukken ruim veertigduizend mensen in de Europese Unie als gevolg van een verkeersongeval. De EU streeft per 2010 naar een halvering van dit cijfer. De Richtlijn moet echter niet alleen leiden tot minder verkeersongevallen (en de daarmee gepaard gaande kosten). Ook zou er minder brandstof verbruikt moeten worden. Met als gevolg een beter leefmilieu in Europa. Dit is ook in het voordeel van ondernemers. Tot slot kan extra scholing leiden tot betere vaardigheden van chauffeurs en een imagoverbetering van de sector.

5, Moet de nascholing afgesloten worden met een examen?

Nee, de nascholing kent geen examenplicht, het gaat om het volgen van cursussen. Het kan echter voorkomen dat een cursus wordt afgesloten met een examen ter verkrijging van een diploma of certificaat. Bijvoorbeeld zoals bij ADR (Gevaarlijke Goederen)

6, Hoeveel nascholing moet ik volgen?

In vijf jaar tijd moet u minimaal 35 uur nascholing volgen. Wij adviseren om ieder half jaar één dag cursus te volgen. Maar u zou de 35 uur nascholing ook in één jaar kunnen doen. U kunt dit beter niet op het laatste jaar aan laten komen. Op dit moment blijft men in Nederland achter op schema. Om planningsproblemen te voorkomen is het verstandig om de praktijkdag (HNR of BBS) vanwege het één op één karakter zoveel mogelijk naar voren te halen. Een vereiste is wel dat een cursus minimaal - al dan niet i.c.m. e-learning - zeven uur duurt.

7, Kun je de nascholing ook in een ander land doen?

U kunt de nascholing alleen in een land volgen waar u werkt of woont. Het kan zijn dat u in België woont en in Nederland werkt. In dat geval kunt u dus in België of in Nederland de nascholing volgen. Als u er voor kiest om de nascholing in België te volgen, dan kunt u te maken krijgen de eisen die België stelt aan de nascholing. Als u Belgische nascholing in Nederland wilt registreren (bijvoorbeeld om een code op uw Nederlandse rijbewijs te verkrijgen), zult u het bewijs moeten leveren dat u die cursus in België heeft gevolgd.

8, Moet ik echt weer naar school?

U moet zich de nascholing vooral niet voorstellen als "weer naar school". Veelal gaat het om praktijkgerichte trainingen.Zo kunt u bij ons ruim 50% van de 35 uur via E-learning (thuis) doen en zit u dus ruim de helft van de tijd minder in de klas. E-learing biedt didactische voordelen en is door iedere chauffeur vrij inplanbaar te volgen. Dit is ook prettig voor de werkgever, het aantal verleturen wordt daardoor aanzienlijk beperkt. Zo worden tevens loonkosten bespaard en blijft u productief voor de transportondernemer.

9, Zijn er vrijstellingen voor bijvoorbeeld oudere chauffeurs?

Er verandert niets in de bestaande vrijstellingen. Dus als u nu bent vrijgesteld van het chauffeursdiploma, dan bent u in de nieuwe situatie ook vrijgesteld van de vakbekwaamheidseisen. Dit betekent dat u dus ook geen nascholing hoeft te volgen. Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 kunnen de nascholing volgen op basis van vrijwilligheid.
Chauffeurs die een zowel voor de bus als voor de vrachtauto vakbekwaam zijn (of
een chauffeursdiploma hebben) hoeven in totaal maar 35 uur nascholing te volgen en dus geen 70 uur.

10, Hoe bewijs ik dat ik nascholing heb gedaan?

De rijschool geeft aan CCV door dat u de nascholing heeft gevolgd. Als u de 35 uur verplichte nascholing heeft gedaan, krijgt u een code ('95') met een einddatum op uw rijbewijs (achter de betreffende voertuigcategorie). De code vervangt het huidige papieren chauffeursdiploma. U kunt dus met uw rijbewijsdocument bewijzen dat u voldoet aan de verplichte nascholing. Daarnaast stuurt CCV u aan ieder begin van een jaar een overzicht met hoeveel punten u tot aan het einde van het voorgaande jaar heeft verzameld. Dit kunt u ook op ieder moment digitaal bekijken op mijn,cbr,nl door in te loggen met uw DigiD.

11, Hoe krijg ik die code op mijn rijbewijs?

CCV geeft aan de RDW door dat u voldoet aan de verplichte nascholing. De RDW geeft
dit vervolgens door aan de gemeente. Zodra u 35 uur nascholing heeft gevolgd, kunt u bij de gemeente de code vakbekwaamheid op uw rijbewijs laten bijschrijven. Deze code is vijf jaar geldig, gelijk aan de geldigheidsduur van het grootrijbewijs. Bij verlenging van uw rijbewijs komt de code automatisch op uw rijbewijs als u de cyclus van 35 uur heeft afgerond. U hoeft dan niet tussentijds naar de gemeente. Houd echter wel goed de verloopdatum van uw rijbewijs in de gaten. Ook als u voor de eerste keer uw vakbekwaamheid haalt (basiskwalificatie), komt de code automatisch op uw rijbewijs.

12, Wat gebeurt er als ik na vijf jaar nog geen 35 uur nascholing heb gevolgd?

Dan verloopt de geldigheid van uw vakbekwaamheid zodat u niet meer beroepsmatig rijden. Als u de code 95 weer geldig wilt maken, dan moet u alsnog de 35 uur nascholing doen.

13, Wie controleert of ik de nascholing heb gevolgd?

De Inspectie Verkeer en Waterstaat zorgt voor de handhaving op de weg. Als u geen geldige vakbekwaamheidscode op uw rijbewijs heeft, mag u niet meer rijden. Dit geldt dus vanaf september 2015 voor buschauffeurs en vanaf september 2016 voor vrachtautochauffeurs.

14, Wat gebeurt er met de uren nascholing als ik van werkgever verander?

De uren nascholing zijn persoonsgebonden en blijven dan ook gewoon staan.

15, Hoe regelt CCV dat een Nederlandse chauffeur die naar het buitenland verhuist zijn

nascholing kan "meenemen"?

CCV kan op aanvraag een verklaring opstellen, die de cursist kan tonen aan de controlerende instelling van het EU land waarheen hij verhuist.

16, Mijn cursus ADR basis + tank duurde in totaal 35 uur, ben ik nu klaar met de nascholing?

Nee. U moet nog een praktijktraining volgen. De enige eis in de Richtlijn is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Van de cursus ADR basis + tank kan dus maar 28 uur meetellen voor de vakbekwaamheid. Verder is ADR gemaximaliseerd en kunt u alleen 28 uur sparen bij een initiele opleiding indien u tevens Klasse 1 en Klass 7 erbij volgt.

17, Kan ik twee of meer keer dezelfde cursus doen?

Ja dat mag. Alle keren telt de cursus mee voor de nascholing, als u maar voldoet aan de eis van tenminste één praktijktraining.

18, Ik ben een paar jaar in het buitenland geweest. Kan ik uitstel krijgen van mijn nascholing?

Nee, uitstel van de nascholingsplicht is niet mogelijk. Als u mogelijk in een EU land bent geweest en daar nascholing heeft gevolgd, kunt u bij CCV de uren nascholing laten registreren. U dient in dit geval wel zelf bewijsmateriaal aan te leveren.

19, Hoe kan ik mijn buitenlandse nascholing laten erkennen?

U kunt bij CCV de uren nascholing laten registreren. U dient wel zelf bewijsmateriaal aan te leveren. Indien u in het bezit bent van een EU rijbewijs met code vakbekwaamheid of een EU vakbekwaamheidskaart kunt u deze laten omwisselen bij de RDW.

20, Mag ik mijn nascholing in het buitenland volgen?

U mag de nascholing alleen in het buitenland (EU land) volgen als u in dit land woont of in dienst bent van een werkgever die in dit land is gevestigd. Indien u de nascholing in een ander EU land wilt volgen kan het zijn dat u met andere eisen te maken krijgt rondom de nascholing.

21, Ik heb mijn chauffeursdiploma voor zowel het personen- als het beroepsgoederen-vervoer. Hoeveel uur nascholing moet ik volgen?

In dit geval hoeft u slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie